En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Jag har läst att man endast skall bli förmånsbeskattad för den dyraste bilen om man har tillgång till flera av företaget leasade bilar. Min fråga är då: I mitt AB så är jag och min fru anställda och om vi har tre leasingbilar i firman, kommer vi bara att bli förmånsbeskattade för de två dyraste? Tanken är att ha en lite roligare bil i jobbet de dagar en stor tråkig inte behövs. Det fins inga vuxna barn i familjen som kan använda det tredje bilen.

Om ovan är rätt har jag kunnat ana mig till att detta inte gäller om det tredje fordonet är en motorcykel, utan enbart är begränsat till "förmånsbil". Sant ?

Tacksam för svar.

/Martin

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  dec 08, 2007

  Hej Martin!

  I all hast hittar jag inte mycket till stöd för Din ståndpunkt men föjande är åtminstone ett visst stöd. Det är hämtat ur SKV M 2006:22:

  "4.7  Hinder att använda bilen

  I Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) anges följande.

  ”En begränsning av möjligheten att använda en förmånsbil privat till följd av absolut hinder att använda bilen under viss period bör anses vara synnerliga skäl för justering enligt 61 kap. 19 § tredje strecksatsen IL.

  Förmånsvärdet bör justeras nedåt om den anställde kan visa att ett absolut hinder att använda förmånsbilen har förelegat under mer betydande och sammanhängande tidsrymd och bilen under denna period inte har kunnat användas av någon närstående person till den skattskyldige eller i övrigt för hans familjs räkning. Om tidsperioden sträcker sig över ett årsskifte bör - vid bedömning om skäl för justering föreligger - hela den tidsperiod som hindret bestått beaktas. Justering kan dock inte ske för mer än nio månader under ett och samma kalenderår.

  Ett sådant absolut hinder kan föreligga exempelvis i samband med sjukhusvistelse och körkortsindragning. Förmånsvärdet för år räknat bör i dessa fall reduceras med 1/9 per hel kalendermånad som hindret har bestått utöver tre månader (maximalt nio månader under ett kalenderår).

  Justeringsregeln tillämpas i de fall den anställde inte kunnat frånträda avtalet om förmånsbil.”

  Om Ni har tre bilar i en familj där endast två har körkort, måste det väl antas föreligga hinder att utnyttja alla tre samtidigt!

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB