En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 29 september 2023

För att komma åt den grova organiserade brottsligheten måste vi knäcka gängens ekonomi. En korrekt folkbokföring är en nyckel i att minska fusket i välfärdssystemen. Regeringen har därför beslutat att en utredning ska se över hur Skatteverkets brottsbekämpning och folkbokföring kan förbättras.

Folkbokföringen ska spegla befolkningens bosättning, identitet och familjerättsliga förhållande så att olika samhällsfunktioner får ett korrekt underlag för beslut och åtgärder. Om folkbokföringen är felaktig ger det stora spridningseffekter i hela samhället och kan då användas som ett redskap för bland annat för välfärdsbrottslighet. Ekonomistyrningsverket har uppskattat den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2021 till ca 14,6 miljarder kronor. Av den totala omfattningen uppskattas ca 845 miljoner vara orsakade av felaktig folkbokföring.  

– Varje år försvinner miljarder från välfärden i felaktiga utbetalningar. För att knäcka gängen behöver vi också knäcka deras ekonomi. En korrekt folkbokföring är en nyckel i det arbetet. Därför tillsätter vi nu en utredning som ska se över Skatteverkets möjligheter att förbättra folkbokföringen och den brottsbekämpande verksamheten, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Beslutet innebär att en särskild utredare ska göra en översyn av straffbestämmelserna i folkbokföringslagen och bland annat lämna förslag på hur ett utvidgat straffansvar bör utformas. Det handlar t.ex. om att komma till rätta med förekomsten av s.k. adresshandel.

I uppdraget ingår också att se över om de biometriska uppgifter, exempelvis fingeravtryck eller ansiktsbilder, som Skatteverket har möjlighet att ta idag vid en identitetskontroll, ska få sparas och användas vid senare tillfällen. Idag måste de förstöras. Utredaren ska även undersöka om Skatteverket bör ges utökade befogenheter inom brottsbekämpningen.

Utredningens uppdrag ska redovisas senast den 28 maj 2025.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström