En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Informationsutbyte med USA

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss de lagändringar som krävs för att få på plats ett avtal mellan Sverige och USA om ett förstärkt samarbete för att förebygga och bekämpa brottslighet.

– Genom avtalet effektiviserar vi det informationsutbyte vi har i dag men med stärkt integritetsskydd, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Sverige och USA kommer genom förslaget att ge varandra direktåtkomst till avidentifierade uppgifter i sina nationella fingeravtrycksregister.

– Vi byter fingeravtryck med USA för att stärka vårt arbete mot den grova brottsligheten, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Om det sökta fingeravtrycket förekommer i den andra partens register, måste en ansökan göras för att få tillgång till personuppgifter och ytterligare information med anknytning till fingeravtrycket. En sådan ansökan ska, precis som är fallet i dag, prövas enligt respektive parts nationella lagstiftning. Uppgifter som lämnas ut kommer att omfattas av avtalets bestämmelser om dataskydd.

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss de lagändringar som krävs för att genomföra ett avtal mellan Sverige och USA om ett förstärkt samarbete för att förebygga och bekämpa brottslighet.

Lagrådsremiss: Informationsutbyte med USA

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-504 36 70
e-post till Victor Harju

Publicerad 28 januari 2016 · Uppdaterad 28 januari 2016