En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag har en rejäl inkomst från del av komersiell fastighet. Tyvärr så åker ju den största delen i skatt.... Går det att på något sätt skapa ett HB/AB för att kunna dra av bilar eller andra kostnader? Eller blir skatten annorlunda tack vare arb.givaravgifter m.m?

Helt enkelt, bästa möjliga tips för att få ner skatten please!

Mvh Daniel

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  mar 19, 2008

  Hej Daniel!

  Vad jag kan förstå av Din fråga äger Du fastigheten direkt utan att det finns något bolag emellan. Det är just för näringsfastigheter ofta en bra lösning, eftersom - när väl fastigheten skall säljas någon gång i framtiden -kapitalvinst blir beskattad i inkomstslaget kapital (låg beskattning), trots att den löpande verksamheten beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet (hög beskattning). Att äga genom handels- eller kommanditbolag ger ungefär samma effekter.

  För att skjuta upp beskattningen kan Du använda Dig av periodiserings- och expansionsfonder. Men skatten måste naturligtvis betalas en dag. Vad Du gör är emellertid att Du lånar skattepengar räntefritt under lång tid. Det kan Du kanske investera i nya fastigheter och därmed få verksamheten att växa.

  Du kan också fundera över att göra reparationer i den mån de blir avdragsgilla. Det är lätt hänt att reparationerna går över gränsen och blir betraktade som ej avdragsgilla ny- till- eller ombyggnader. Även detta är dock bara ett sätt att skjuta skatten framåt i tiden.

  I Din situation bör man också tänka på pensioneringen. För att premierna för pensionsförsäkringar skall bli avdragsgilla krävs dock att Du driver aktiv och inte passiv näringsverksamhet. Avdrag för pensionspremier begränsas också på det sättet att de högst får uppgå till 35 % av inkomsten av aktiv näringsverksamhet och allra högst 10 prisbasbelopp. Eftersom aktiv näringsverksamhet ger högre egenavgifter är det väl inte så eftersträvansvärt att verksamheten går över till att vara aktiv. Om Du är över 65 år kan det dock bli lönsamt, eftersom Du då numera inte betalar mer än ålderspensionsavgiften för aktiv näringsverksamhet. Efter 70 år blir det eventuellt inte någon egenavgift alls för aktiv näringsverksamhet.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB