En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 06 september 2023

Regeringen avser att se över skatterna för tobak och nikotin. Detta kommer att innebära att skatten på snus sänks, medan skatterna för bl.a. cigaretter och röktobak höjs. Genom detta förväntas priset på en dosa snus sänkas med ca 3 kronor och priset på ett paket cigaretter höjas med ca 4 kronor.

Riksdagen har tidigare beslutat att tobaksskatten ska höjas 2023 och 2024. Den senaste tiden har dock inflationen varit högre än de prognoser höjningarna baserades på, vilket innebär att skatten för 2024 faktiskt kommer att bli lägre än om höjningarna inte hade genomförts. Det beror på att skatterna normalt räknas upp med inflationen, men att någon sådan omräkning inte görs om man ändrar skatten vid ett årsskifte. Regeringen anser därför att skatten på de flesta tobaksprodukter, inklusive cigaretter och röktobak, bör höjas med cirka 9 procent. Det innebär att priset på ett paket cigaretter förväntas öka med ca 4 kronor. Höjd skatt och därmed högre priser på cigaretter och röktobak kan bidra till att minska rökningen.

För tobakssnus finns dock skäl att i stället sänka skatten. Skatten på tobakssnus är i dag klart lägre än skatten på cigaretter och röktobak, eftersom cigaretter och röktobak bedöms utgöra en större hälsofara. Denna skillnad bör återspeglas ytterligare och det finns därför skäl att sänka skatten på tobakssnus med cirka 20 procent. Det innebär att priset på en dosa snus förväntas sänkas med ca 3 kronor.

Dessa ändringar omfattar dock inte skatten för tobaksfritt snus eller e-vätskor som bedöms ligga på en lämplig nivå i dag. Regeringen bedömer dock att det finns skäl att dessa skatter årligen ska räknas upp med inflationen, vilket redan i dag sker för tobaksprodukter. På så sätt kommer förhållandet mellan skatterna på tobak och nikotin att vara samma över tid.

Ändringarna bör träda i kraft den 1 november 2024 och regeringen avser att återkomma med ett förslag till riksdagen.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström