En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vi håller på och startar upp en ideell förening som kommer att hålla kurser i tai chi (kinesisk kampsport) för vuxna. Våra medlemmar betalar kursavgift, detta är vår enda inkomstkälla. Vi har en tränare som vi ska betala ut lön till. I övrigt går alla inkomna pengar tillbaks till föreningsverksamheten.

1. Kan vår förening anses vara allmännyttig?

2. Ska tränarens lön beskattas? Ska vi betala arbetsgivaravgift?

3. Bedriver vi näringsverksamhet och ska vi betala inkomstskatt?

 

mvh Hanna

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  dec 30, 2013

  1 och 3. Er verksamhet verkar uppfylla kraven för att föreningen ska betraktas som ideell och därmed vara skattebefriad för sin huvudverksamhet.

  Från SKV 324 om skatteregler för ideella föreningar

  För att en ideell förening ska ses som allmännyttig
  och vara undantagen från skattskyldighet för inkomst
  (s.k. inskränkt skattskyldig, se sidan 5) ska den uppfylla
  följande fyra krav på
  • ändamål
  • verksamhet
  • fullföljd
  • öppenhet.
  Samtliga krav måste vara uppfyllda. Föreningen får
  inte heller verka för medlemmarnas eller andra bestämda
  personers ekonomiska intressen.
  Ändamålskravet
  Föreningen ska ha till huvudsakligt syfte att främja
  allmännyttiga ändamål;

  • föreningar för idrott och friluftsliv

   föreningar för ungdomsverksamhet, barn- och
  sommarkolonier, scoutverksamhet, frivilliga
  försvars organisationer, studieförbund, folketshusföreningar,
  bygdegårdsföreningar, hembygdsföreningar
  och liknande

  2. Tränarens lön beskattas i dennes privatdeklaration.

  Uppgår beloppet inte till mer än ½ prisbasbelopp behöver föreningen inte betala arbetsgivaravgifter på lönen.

  Från SKV idrott och skatter;

   Arvode till tränare

  Föreningen deltog i en tävling som var lyckad som
  arrangemang. Föreningen hade dock svårt att klara
  sig i konkurrensen med de andra föreningarna som

  deltog. Vid ett föreningsmöte den 10 juli beslutade
  styrelsen därför att föreningen måste anlita en tränare.

  Robert blir från den 1 augusti föreningens
  tränare. Han lyckas med sin uppgift och kvitterar ut
  sin första lön på 5 000 kr den 25 augusti.
  Robert får även ersättning för resor mellan hemmet
  och träningarna på hemmaplan med 1 000 kr.
  Ersättningen är skattepliktig, eftersom han även fått
  vanlig lön. Hade han enbart fått reseersättning hade
  den inte varit skattepliktig.
  Eftersom Robert beräknas få mer än ett halvt prisbasbelopp
  från föreningen under kalenderåret, ska
  kassören Peter dra av skatt på Roberts lön och
  redovisa i arbetsgivardeklarationen. Föreningen
  behöver dock inte betala arbetsgivaravgifter för en
  idrottsutövare förrän ersättningen under året uppgått
  till halvt prisbasbelopp. Först när Robert i
  november totalt fått över ett halvt prisbasbelopp i
  avgiftspliktig ersättning är föreningen skyldig att
  betala arbetsgivaravgifter på hela ersättningen.
  Föreningen kan även betala arbetsgivaravgifterna
  löpande varje månad för att undvika en stor utbetalning
  senare.

  http://www.skatteverket.se/download/18.368