En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 19 juni 2023

I dag remitteras en promemoria med förslag om att justera sanktionsavgiften för spelbolag som bryter mot penningtvättslagen så att den kan uppgå till samma högsta belopp som vid överträdelser av spellagen. Syftet med förslaget är att stärka konsumentskyddet på spelområdet och bekämpa kriminell verksamhet i samband med spel.

– Ett effektivt system för åtgärder mot penningtvätt är centralt i motverkandet av organiserad brottslighet. Spelmarknaden är en sektor med en hög risk för penningtvätt. Genom förslaget ges bättre möjligheter att bekämpa kriminell verksamhet i samband med spel, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Bakgrunden till förslaget är att Spelinspektionen i en skrivelse har konstaterat att sanktionsavgiften för spelbolag som bryter mot penningtvättslagen till följd av dagens regelverk många gånger är lägre än sanktionsavgiften vid överträdelser av spellagen. I promemorian konstateras detta vara en otillfredsställande ordning eftersom överträdelser mot penningtvättslagen i många fall kan anses vara allvarligare än överträdelser mot spellagen.

I promemorian föreslås även att det ska införas ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster. Skriftlighetskravet innebär att det införs särskilda informations- och formkrav vid telefonförsäljning av spel om pengar. Förslaget medför att ett avtal ingås först när en konsument efter samtalet skriftligen accepterar ett anbud. Ett avtal som inte har ingåtts i enlighet med skriftlighetskravet kommer att vara ogiltigt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2024.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson