En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Jag har gått igenom många inlägg i detta forum och inte hittat någon egentlig vägledning i följande problemställning utöver att man 1) bör äga fastigheten privat samt 2) om man äger via AB så kommer det till förmånsbeskattning. Dock, ibland måste man frångå principen.

Så frågan är följande:

Vi skall köpa en lägenhet i Spanien. Det kommer att vara 9 delägare (vissa med nära familjeanknytning) som kommer att investera i fastigheten i Spanien.

Frågan uppstår nu hur vi skall lösa detta avtalsmässigt.

De svenska lagarna om samägande är ju knappast intressanta i detta sammanhang :-)

Ett alternativ är att alla delägare skriver in sig i det Spanska fastighetsregistret med antal andelar och därmed även i det Spanska skattesystemet. Nackdel är att alla delägare skall skatta i Spanien samt att det uppstår en hög kostnad om man skall göra någon förändring i ägande (ex. andelar). Ett syfte är ju även att hyra ut lägenheten och då uppstår problem med att fördela hyresintäkter. Vi måste även skriva inbördes avtal.

Ett annat alternativ som vi lutar mot är att skapa ett AB (alt ekonomisk förening) som står som ägare till lägenheten och som därmed är inskriven i Spanska Fastighetsregistret till 100%. Det är det svenska AB som är skatteskyldigt i Spanien samt vi kan lättare hantera intäkter och kostnader vid uthyrning. Ansvar för skötsel, drift uthyrning osv kan hanteras i partneravtal.

Vad jag förstår av det svenska skattesystemet så kommer det i detta sammanhang med ett AB att uppstå "stor risk" för förmånsbeskattning på den del av perioden som inte är uthyrda till externa intressenter.

Gäller det dock även om man har fler delägare? Regel om Fåmansbolag kan ev. slå till då 4 av 9 delägare kan anses vara nära anhörig och kommer att äga strax under 50% av aktierna i bolaget. Spelar regler om fåmansbolag någon roll angående förmånsregler?

Tacksam för svar..

/Anders

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    aug 13, 2012

    Risken är som du själv säger stor att det blir förmånsbeskattning för de veckor som huset inte varit uthyrt. Fåmansföretag eller ej spelar ingen roll. Det är inte utnyttjandet utan dispositionsrätten som man beskattar.