En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Skulle behöva hjälp med att förstå dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz. 

Bakgrund:
- Bor sedan 2018 i Schweiz och har sedan dess varit begränsat skatteskyldig i Sverige (< 5år).
- Jag har inga aktier eller andra andelar kvar från innan jag utvandrade och blev begränsat skatteskyldig i Sverige. 
- Jag har köpt och sålt aktier nu när jag bor i Schweiz. 

Nu vill skatteverket att jag ska betala skatt på de aktier jag förvärvat och sålt som begränsat skatteskyldig i Sverige. De hänvisar till artikel 13 paragraf 4 i skatteavtaled mellan Sverige och Schweiz. Vad jag tidigare har hört, från både forum och Skatteverket själva, så appliceras bara denna paragraf på de aktier som fövärvats innan utflytt (innom loppet av 5 år). 

"Artikel 13 § 4.

Utan hinder av bestämmelserna i § 3 får vinst på grund av avyttring av aktie eller annan andel eller rättighet i bolag, som förvärvas av en fysisk person som har haft hemvist i Sverige och som har fått hemvist i Schweiz, beskattas i Sverige om avyttringen inträffar vid något tillfälle under de fem år som följer närmast efter den tidpunkt då personen upphört att ha hemvist i Sverige. Denna paragraf ska endast tillämpas på fysisk person som var svensk medborgare vid den tidpunkt då personen upphörde att ha hemvist i Sverige."

Vad är det som egentligen gäller? Vad skulle man kunna svara Skatteverket? 

Tack!

4 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  jun 08, 2022

  Hej!

  Artikeln säger bara att Sverige bara får beskatta aktier upp till fem år efter att du flyttat till Schweiz, dock finns det ingen begräsning till att Sverige bara får beskatta aktier du hade i samband med flytten. Dock säger svenska regler att utländska aktier endast får beskattas om du hade dessa när du flyttade från Sverige. Något hinder för att beskatta svenska aktier finns dock inte.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  MrPeter
  jun 10, 2022

  Hej Daniel, 

  Tack för ditt svar. Det verkar alltså vara tydligt att jag ska betala skatt på den vinst jag gjort på svenska aktier. 

  Dock intressant att svaret här är annorlunda: https://www.skatter.se/?q=node/5789

  "2. Värdepapper som jag köper efter att jag flyttat från Sverige ska inte beskattas i Sverige, även innan de fem åren har gått. Stämmer detta?"
  "2. Det stämmer."

  Tack och ha en bra dag!

  Mvh,
  Peter

   

 1. anon
  MrPeter
  jun 10, 2022

  Hej Daniel, 

  Tack för ditt svar. Det verkar alltså vara tydligt att jag ska betala skatt på den vinst jag gjort på svenska aktier. 

  Dock intressant att svaret här är annorlunda: https://www.skatter.se/?q=node/5789

  "2. Värdepapper som jag köper efter att jag flyttat från Sverige ska inte beskattas i Sverige, även innan de fem åren har gått. Stämmer detta?"
  "2. Det stämmer."

  Tack och ha en bra dag!

  Mvh,
  Peter

 1. anon
  D Andersson
  jun 10, 2022

  Hej Peter!

  Lagen har ändrats sedan detta svar.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB