En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 18 mars 2022

Brister i folkbokföringen kan få allvarliga konsekvenser i form av identitetsrelaterad brottslighet och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Som ett led i arbetet för att ta tillbaka kontrollen över välfärden beslutade regeringen i går om en lagrådsremiss med förslag om att ge Skatteverket fler verktyg för att stärka kontrollen och kvaliteten i folkbokföringen. I lagrådsremissen föreslås bland annat skärpta krav på identitetskontroller vid flytt till Sverige och att Skatteverket får utökade möjligheter att göra kontrollbesök.

Att uppgifterna i folkbokföringen är korrekta är en förutsättning för att olika samhällsfunktioner ska ha ett korrekt underlag för beslut och åtgärder. I lagrådsremissen föreslås åtgärder för att stärka identitetskontrollen vid folkbokföring. För att skärpa kontrollen när en person t.ex. anmäler flytt till Sverige ska den som lämnar en anmälan om flytt inställa sig personligen hos Skatteverket för en identitetskontroll. Vid identitetskontrollen ska pass, identitetskort eller motsvarande handling på begäran överlämnas för kontroll. Även uppehållstillståndskort ska på begäran överlämnas.

– Det ska vara ordning och reda i våra register och det är därför viktigt att folkbokföringen håller en hög kvalitet. Därför ger vi nu Skatteverket fler verktyg för att öka kontrollen av folkbokföringen och lindra besvären för den som drabbas av att någon annan är felaktigt folkbokförd hos dem, säger finansminister Mikael Damberg.

För att ytterligare stärka identitetskontrollen i samband med bl.a. inflyttning föreslås även att Skatteverket från den 1 september 2023 ges möjlighet att kontrollera de biometriska uppgifter som finns lagrade i de handlingar som ska överlämnas vid kontrollen. Vid en identitetskontroll är personen som kontrolleras skyldig att på begäran låta Skatteverket ta fingeravtryck och en ansiktsbild.

– Identitetskontrollen vid folkbokföringen bör stärkas och vi gör nu detta genom att bland annat förbättra förutsättningarna för Skatteverket att kontrollera om en identitetshandling är äkta och tillhör den person som visar upp den, säger finansminister Mikael Damberg.

För att komma till rätta med de problem som kan uppstå när någon är felaktigt folkbokförd på en fastighet eller i en lägenhet som någon annan är folkbokförd på, äger eller hyr, föreslås Skatteverket kunna besluta att personen i stället ska folkbokföras i den kommun där personen senast var folkbokförd. Skatteverkets befogenheter att göra kontrollbesök föreslås också utvidgas, bl.a. genom att kontrollbesöken kommer att kunna genomföras redan som en första utredningsåtgärd. Möjligheten att bli folkbokförd utan känd hemvist föreslås slopas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022 respektive 2023.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio