En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

För att få frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning krävs för närvarande särskild ansökan. Från och med 1 januari 2014 ska det räcka med att faktura med moms utfärdas. För att kunna göra avdrag för ingående moms är det viktigt att veta vilken dag den frivilliga skattskyldigheten inträder. Detta ska ske den första dagen i den hyresperiod fakturan avser. Om hyresfaktura utfärdas med moms kommer det att mycket omfattande konsekvenser. Fastighetsägaren kan nämligen inte själv bestämma när den frivilliga skattskyldigheten ska upphöra. Av detta skäl införs en ”ångerrätt”. Det är ju lätt hänt att moms tas med på en faktura av misstag. Den frivilliga skattskyldigheten ska därför inte gälla om fakturans hela skattebelopp sätt ned i en kreditnota som utfärdats inom fyra månader. Frivillig skattskyldighet gäller inte heller om fakturan med den utgående momsen ställs ut senare än sex månader från den första dagen i den hyresperiod fakturan avser. Vid överlåtelse av fastighet kan tidigare och ny ägare ingå ett skriftligt avtal om att skattskyldigheten ska övergå till den nye ägaren.

De nya reglerna kan lätt leda till fel av många skäl. Bland annat kvarstår kravet på att hyresgästen ska en verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående skatt. Detta har tidigare kontrollerats i ansökningsförfarandet. Nu får fastighetsägaren ingen påminnelse om att han måste kontrollera detta.

För den som vill fördjupa sig i de nya reglerna hänvisas till budgetpropositionen (prop. 2013/14:1) sidorna 81-87, 460-483 samt 507-510. Det går också bra att ringa oss på Skattepunkten AB, 031 711 20 70.