En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Ett intrikat momsproblem som gäller en föreningsförvaltad samfällighet där de ingående fastigheterna (privatbostäder) tillsammans äger en vindkraftsanläggning vars produktion överförs till medlemmarna via ett elkraftsbolag. Samfälligheten är inte momsregistrerad och har inte dragit av någon moms för byggnaden eller underhållet under åren.

Moms har däremot utbetalts via avräkningarna från elköparen. Medlemmarna har inte fått köpa fler andelar än vad som motsvarar deras egen elförbrukning under ett år så det förekommer ingen överskottsförsäljning på årsbasis.

Rent praktiskt har de ekonomiska flödena gått till så samfälligheten har fått leverad elkraft betald enligt kontrakt. Varje års överskott har generat en utdelning per andel till de ingående fastigheterna som används till att köpa tillbaka elkraft till fastigheterna.

Nu anser elköparen att momsen är felaktigt utbetald och vill få en återbetalning för de senaste 6 åren. Samfälligheten har funnits i 16 år.

Frågan är om det är ett hållbart krav och om man kan gå så långt tillbaka i tiden?

Är det riktigt blir min spontana tanke att slutkonsumenten (privatbostäderna) drabbas av dubbelt momspålägg. De betalar moms på hela sin förbrukning vid köpet av elkraften från sin ordinarie leverantör men får ingen moms på den del som andelen i samfälligheten generar. Andelarna i samfälligheten är registrerade på respektive fastighet hos Lantmäteriet och är en del av fastigheterna.

Klipp från SKV broschyren om samfälligheter:

En föreningsförvaltad samfällighet (samfällighetsförening) anses inte bedriva yrkesmässig verksamhet och är inte skattskyldig om den enbart bedriver verksamhet för att tillgodose samfällighetens fastigheters gemensamma behov. Om samfällighetsföreningen i mer än ringa omfattning omsätter varor eller tjänster till utomstående mot ersättning, anses den delen av verksamheten som yrkesmässig verksamhet. Det innebär att om omsättningen är skattepliktig, blir föreningen skattskyldig till moms för denna.

Ulf Bjarme