En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 27 januari 2022

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2022 att flera skatter behövde förändras och går nu vidare med två av dessa förslag i propositioner till riksdagen. Det gäller sänkta arbetsgivaravgifter för unga sommaren 2022 och begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år.

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga sommaren 2022

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 år är sedan tidigare införd för perioden januari 2021 till och med mars 2023. Regeringen föreslår nu att arbetsgivaravgifterna sänks ytterligare för unga under sommaren 2022. Förslaget innebär att endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas på ersättning upp till 25 000 kronor till unga under juni–augusti 2022. Nedsättningen föreslås utformas på samma sätt som den förstärka nedsättningen som gällde under sommaren 2021.

Förslaget är en av de stöd- och stimulansåtgärder som genomförs under 2022 för att ytterligare stödja återhämtningen efter pandemin och stötta företag med många unga anställda.

Förslaget beräknas kosta 1,55 miljarder kronor 2022 och föreslås träda i kraft den 1 juni 2022 för ersättning som betalas ut under juni, juli och augusti 2022.

Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

För att hindra skattebortfall föreslår regeringen en begränsningsregel så att det inte längre går att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring om underskotten varit det övervägande skälet till att ägarförändringen skett. Vid bedömningen av vad som varit det övervägande skälet ska det särskilt beaktas om det i förvärvet inte har ingått något företag som driver rörelse eller som har andra tillgångar eller rättigheter än kontanter och fordringar på företag som ingick i samma koncern som underskottsföretaget före ägarförändringen.

Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 maj 2022, men regeringen anser att det finns särskilda skäl att med stöd av undantagsbestämmelsen i regeringsformen tillämpa de nya reglerna vid ägarförändringar efter den 10 juni 2021. Detta eftersom det i en så kallad stoppskrivelse till riksdagen den 10 juni 2021 aviserades att lagstiftningen skulle ändras från och med den 11 juni 2021.

När blir propostionen tillgänglig digitalt?

Propositionen publiceras här på webbplatsen efter att den har överlämnats till riksdagen.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg