En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag kommer from januari 2009 att arbeta som anställd i Förenade arabemiraten under minst ett år. Jag avser att ha kvar min bostadsrätt i Sverige och är majoritetsägare i  ett svenskt aktiebolag, där jag även sitter i styrelsen. Min flickvän kommer att bo i min lägenhet när jag är borta.

Mina frågor är:

 1. Anses jag ha väsentlig anknytning till Sverige och är därmed obegränsat skattskyldig i Sverige?
 2. Kan jag behålla lägenhet och företag, men behöver tack vare ettårsregeln ändå inte betala skatt i Sverige på mina inkomster i Förenade arabemiraten (de har ingen inkomstskatt)? 

Tacksam för svar!

8 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  dec 16, 2008

  Hej!

  Ja, Du kommer att vara obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning.

  Du kommer att kunna vara skattebefriad i Sverige för Din inkomst i Dubai enligt den svenska ettårsregeln. 

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  JohnP
  mar 05, 2011

  Hej!

  Har en liknande undran. Flyttar för minst ett år till Irland och kommer inte vara folkbokförd i Sverige. Planerar att bli "self-employed" där, alltså starta ett litet företag.

  Frågetecknet består i att jag är delägare i ett svenskt handelsbolag och kommer att tjäna en mindre peng därifrån även fortsatt.

  Innebär handelsbolaget att jag har "väsentlig anknytning" till Sverige, och betyder det isf att även inkomsterna i Irland beskattas i Sverige?

  Eller finns skatteavtal mellan Sverige och Irland som påverkar? Förstår av Skatteverkets sida att det isf är enda undantaget om man är "obegränsat skattskyldig"?

   Tack för hjälpen!

 1. anon
  JohnP
  mar 05, 2011

  En följdfråga blir, kommer min fru också att bli obegränsat skattskyldig om nu Skatteverket bedömer att jag är det...?

   Tack, John

 1. anon
  MickeB
  maj 11, 2011

  Hej

   Jag förstår inte riktigt skillnaden på Obegränsat skattskyldig och skattebefriad i Sverige. Har ev. en liknande situation som Renegade ovan, äger hus i Sverige, men familj ska med till Abu Dhabi, har dock inget företag. Om jag arbetar över ett år utomlands, blir jag då skattebefriad i Sverige på inkomsten som kommer därifrån?

   Tack, Micke

 1. anon
  Tobias.L
  maj 21, 2011

  I Sverige kan man vara obegränsat skatteskyldig och då skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Man kan även vara begränsat skatteskyldig och skattar då endast på en viss del av inkomsterna (t.ex. på inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige).

  Du kommer att vara troligen ses som obegränsat skatteskyldig i Sverige, eftersom du fortfarande är svensk medborgare, har kvar bostaden och avser att flytta tillbaka. Dock kommer du gå under ettårsregeln, vilket som Hans nämnt innebär att man inte behöver skatta på inkomsterna i Sverige oavsett om man inte skattar någonting i anställningslandet.

  Tobias

 1. anon
  yogiebear
  apr 04, 2012

  Hej,

  Har ett erbjudande om arbete i Dubai att ta ställning till. Då skattefrihet råder betalas ingen inkomstskatt. Jag äger bostad i Sverige så jag förstår att jag då räknas som obegränsat skatteskyldig i Sverige och således måste betala skatt i Sverige för uppbringad ersättning (som ju är anpassad efter att vara just skattefri, dvs inte skyhög i sig, inkl ersättning för boende. Det har inte utrymme för att beskattas då det blir för lite kvar). 2 st barn och 1 st fru medföljer, arbetar inte. Om jag arbetar mer än 12 månader gäller ettårsregeln enligt tidigare resonemang i denna tråd.

  Min fråga gäller om jag får en stor skatteskuld OM jag måste avbryta min planerade arbetstid, tänkt att vara mer än 12 månader. Sjukdom eller att man inte trivs, andra omständigheter kan göra att man inte kan vara kvar utan måste återvända till Sverige, även om ansatsen från början var att stanna längre och uppfylla ettårsregeln. Är det så?

  Antag att jag hamnar i en sits som innebär att jag måste avbryta utlandsvistelsen efter 11 månader. Arrangemanget skulle innebära ekonomiskt reultat på nästan +- noll som det är, skattefritt. Om jag sedan måste betala in skatt för elva månader innebär det nästan 3-400 000 SEK. Kan det vara så? Isåfall är det allvarligt då man isåfall har satt sig i ett slavkontrakt, man kan inte avbryta utan att bli ruinerad.

  Tacksam för svar!

  /Nils

 1. anon
  Hans Larsson
  apr 04, 2012

  Hej Nils!

  Ettårsregeln kan tillämpas även om avbrott måste ske men det ska då bero på omständigheter, som du själv inte kunnat råda över. Det kan gälla personliga händelser, t.ex. egen eller anhörigs sjukdom  eller yttre omständigheter som krig strejk eller liknande.

  Som du ser finns möjligheten till avbrott men kriterierna är hårda.

  Hälsningar/Hans

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se