En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 25 maj 2021

Regeringen överlämnar i dag en sjunde extra ändringsbudget för 2021 till riksdagen. Budgeten innehåller det förslag till nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga som presenterades den 1 april inför vårbudgeten. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år infördes i januari 2021 och gäller fram till och med mars 2023. Med det nya förslaget sänks arbetsgivaravgifterna för dessa unga ytterligare, till 10,21 procent, under juni, juli och augusti 2021.

Förslaget är en av de stimulansåtgärder som syftar till att återstarta ekonomin efter pandemin. Många av de branscher där unga arbetar har drabbats särskilt hårt under krisen, vilket har påverkat ungas möjlighet att få jobb negativt.

Den förstärkta nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga beräknas innebära en offentligfinansiell kostnad på 1,48 miljarder kronor 2021.

Reglerna föreslås träda i kraft den 19 juni 2021 och gälla ersättning som betalas ut under juni, juli och augusti 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

E-post till Finans­departementets registrator

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström