En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

De som har den unika förmånen att få flytta ut från Sverige, inser
snabbt att  "det kära fosterlandet" gärna vill ta - men inte ge.
Således förlorar man rätten till sjukvård i Sverige den dag som man
flyttar ut. Skatteverket kämpar däremot med näbbar och klor för att så
länge som möjligt kunna ta ut en så hög skatt som möjligt.

En bluff som gått hem under många år är att man på Skatteverket kräver
att den utflyttade skaffar ett intyg som visar att man betalar skatt i
det nya hemlandet, dvs att man är oinskränkt skatteskyldig där.

En ren bluff - Skatteverket har ingen som helst laglig rätt att kräva något sådant intyg.

Trots att Skatteverket förlorat i alla rättsliga instanser, senast i Regeringsrätten, fortsätter de bluffa.

Om man talar om att man känner till Skatteverkets bluff, ger de sig och man får då en lägre skatt, s.k. SINK-skatt.

Regeringsrättens dom: RSV hävdade att en skattskyldig inte kan anses
"utomlands bosatt" i den mening som avses i SINK förrän han är
oinskränkt skattskyldig utomlands. En skattskyldig som flyttat till
Spanien och först två år senare blivit oinskränkt skattskyldig där
kunde därför inte anses "utomlands bosatt" från flyttdagen.
Regeringsrätten slår nu fast att den skattskyldiget ska anses
"utomlands bosatt" från flyttdagen om det vid en samlad bedömning kan
konstateras att han saknat väsentlig anknytning till Sverige efter
denna dag. Frågan om han varit oinskränkt skattskyldig eller inte i
annat land saknar betydelse för denna bedömning.

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  sep 10, 2006

  Hej Björn!

  Du har helt rätt!

  Å andra sidan kan ett intyg från utlänsk skattemyndighet vara bra på så sätt att det kan få det svenska skatteverket att lämna Dig ifred! Om Du inte har intyget, fortsätter de att fråga om alla andra detaljer kring utflyttningen, vilket kan vara tröttsamt.

  Clas Ramert

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  bjornwahlsten
  sep 10, 2006

  Hej Clas

  Det som Skatteverket sysslar med är ämbetsmannavälde, vilket betecknar
  det tillstånd som inträder då beslut i en organisation tenderar att
  fattas av ämbetsmän efter vissa rutiner, snarare än av de som är
  utsedda att agera beslutsfattare.
  Svensken är mesig det är just det som tillåter myndigheterna att sätta
  sig på oss. Jag anser att Skatteverket skall hållas kort!

  Jag känner pensionärspar som fått betala en massa pengar för resor och
  tolkning hos skattemyndigheter. Sedan får de vänta upp till ett år
  innan de får sina papper stämplade. Under denna tid får de betala ful
  skatt till Sverige.

  Så länge jag vet att jag har juridiskt rätt, håller jag på den och låter mig inte hunsas.

  När vår son också lämnade det gamla fosterlandet var vi emellertid
  extra snälla. Hans hund är registrerad i vår kommun och vi bifogade en
  kopia av hundens registreringsbevis. Vi gjorde mycket klart att något
  papper på att han var oinskränkt skattskyldig skulle de ALDRIG få.

  Mvh

  Björn Wahlsten

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 19, 2006

  Hej Björn!

  Naturligtvis skall man hålla på sin rätt! Men jag vidhåller att det kan vara bekvämt för den enskilde att visa ett bevis om skattskyldighet i det andra landet för att därmed slippa fler frågor från Skatteverket. Jag tycker också att Du "tar i" lite väl kraftigt men det är nog så att Skatteverket kunde informera bättre om varför de ber om intyg från utländsk skattemyndighet.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB