En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag kommer eventuellt att bli erbjuden att arbeta några månader i Saudi-Arabien under nästa år och undrar över skattesituationen i detta fall. Jag är bekant med sexmånaders- och ettårsregeln men dessa kommer inte att vara tillämpliga i mitt fall eftersom min arbetstid kommer att vara kortare än så. Jag antog ursprungligen att jag i så fall skulle bli skattskyldig i Sverige för mina inkomster men i dubbelbeskattningsavtalet med Saudi-Arabien hittade jag klausulen nedan. Jag tolkar den som så att om jag utför mitt arbete som anställd åt ett lokalt företag i Saudi-Arabien och betalar skatt enligt de regler som gäller där (0%) så behöver jag inte betala skatt i Sverige. Detta låter ju alldeles för bra för att vara sant så jag undrar över er tolkning av detta. Det jag särskilt fokuserar på är skrivningarna att "2. ...beskattas ersättning ... endast i den förstnämnda staten" om de tre påföljande villkoren alla är uppfyllda: a. kort vistelsetid (uppfyllt), b. arbetsgivaren inte har hemvist i den andra staten (ej uppfyllt, det handlar om ett lokalt bolag) och c. ersättningen inte belastar fast driftställe i den andra staten (ej uppfyllt, det handlar om ett lokalt bolag).

P.S. Detta påminner om situationen (fast omvänt) där utlänningar som arbetar kort tid i Sverige som anställda åt svenska företag förväntas betala skatt i Sverige och inte i hemlandet (för så är det väl?)

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18, 19, 20 och 21 i detta avtal föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbete utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om:

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

6 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  dec 25, 2020

  Hej!

  Det är korrekt att om du jobbar för en saudisk arbetsgivare i Saudi-Arabien så ska inkomsten inte beskattas i Sverige om du har hemvist i Saudi-Arabien enligt artikel 4. Just det sistnämnda är frågan om du uppfyller om du bara ska vistas en kortare period i Saudi-Arabien.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Thomax
  dec 27, 2020

  Hej och tack för svaret! Min hemvist är i Sverige men det står ju så här i skrivningen som jag citerat ovan:

  "...beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbete utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där."

  Jag tolkar detta som att beskattning ska ske i Sverige (min hemvist) såvida inte arbete utförs i Saudi-Arabien (den andra avtalsslutande staten). Om arbete utförs där får ersättning för arbetet beskattas där. Som jag skrev tidigare låter det ju för bra för att vara sant men detta kan ju tolkas som om Sverige inte beskattar sådan inkomst som med hänvisning till denna klausul beskattats i Saudi-Arabien.

 1. anon
  D Andersson
  dec 27, 2020

  Hej!

  Om vi sätter i de olika länderna så blir texten följande:

  beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i Sverige uppbär på grund av anställning, endast i Sverige, såvida inte arbete utförs i Saudi-Arabien. Om arbetet utförs i Saudi-Arabien, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

  Artikeln säger endast att Saudi-Arabien får beskatta inte inkomsten dvs det finns inget som hindrar Sverige att beskatta inkomsten. Det innebär att båda länderna får beskatta inkomsten oh för att undvika dubbelbeskattning ska Sverige avräkna saudisk skatt.

  Om inkomsten bara skulle beskattas i Saudi-Arabien så skulle det ha stått att den endast fått beskattas.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Thomax
  dec 27, 2020

  OK, det verkar rimligt. Synd men inte oväntat.
  Tack för hjälpen!

  M v h Thomas
   

   

 1. anon
  kccc740
  apr 10, 2021

  hej, har fått erbjudande om permanent jobb i ett saudiskt bolag o ska själv bo där, men familjen med fru o barn kvar i Sverige och även hus. Ska inkomsten man tjänar i Saudi behöva skattas i Sverige för att man anses ha väsentlig anknytning? 

 1. anon
  D Andersson
  apr 10, 2021

  Hej!

  Om du arbetar och vistas mer än 1 år i Saudi-Arabien samt vistas maximalt 72 dagar i Sverige ska den saudiska lönen inte beskattas i Sverige.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB