En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Som jag förstår reglerna får man göra avsättning av vinst före skatt på upp till 25% till en periodiseringsfond i ett AB. Dessa pengar  tas då inte ut någon bolagsskatt på förrän de återförs till aktiebolagets resultat. Hur får man förvara pengarna i periodiseringsfonden, kan man tillexempel köpa något av följande för dem: Räntefonder, aktier i andra bolag eler aktiefonder, statsobligationer, guld, andelar i vidkraftverk, mark, skog, fastigheter, bitcoins?

Vad händer med eventuell vinst när man återför pengarna från fonden till aktiebolagets resultat?

Hur länge får pengarna vara i fonden?

Tack.

 

6 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  aug 11, 2020

  Hej!

  Det finns inga skattemässiga regler som hindrar vad pengarna ska användas till så du kan investera dem i fonder, aktier mm. Om du säljer värdepappren när du återför periodiseringsfonden så ska vinsten beskattas i aktiebolaget. Periodiseringsfonden kan du behålla upp till sex år.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Får man
  aug 11, 2020

  Antag att man köpt fast egendomi fonden och inte säljer den efteter sex år, hur beräknas då vinsten? den realiseras ju inte förrän egendommen säljs.

 1. anon
  D Andersson
  aug 12, 2020

  Hej!

  Någon beskattning av den fasta egendomen sker inte förrän den dag du säljer egendomen. Att pengarna ursprungligen kommer från en avsättning till en periodiseringsfond spelar ingen roll.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Får man
  aug 12, 2020

  Då förstår jag nog inte riktigt hur 6 års regeln fungerar. För mig verkar det som att så länge jag inte säljer egendommen så ligger pengarna kvar i periodiseringsfonden. Antag tillexempel att jag köper något för medlen i en periodiseringsfond som jag sedan säljer 10 år senare. Hur räknar man ut hur mycket av uppgången som skall skattas? tar man uppgången delar med 10 och multiplicerar med 4 och räknar skatt på det som blir kvar? Känns konstigt om uppgången inte har varit linjär.

  Undrar också vad som händer om man köpt något som minskat i värde. Kan man då kvitta vinst mot förlusten?

 1. anon
  D Andersson
  aug 12, 2020

  Hej!

  Periodiseringsfond och investering är två helt olika saker. Om du sätter av 100 000 kr i en periodiseringsfond så minskar skatten med 21 400 kr. Inom sex år ska du återföra periodiseringsfonden och kommer då att betala skatten dvs 21 400 kr. Detta innebär i praktiken att du lånat 21 400 kr från staten i sex år. Dessa 100 000 kr finns dock kvar i bolaget. Vad du gör med pengarna avgör bara du dvs du kan investera dessa 100 000 kr. Du måste dock inte ta av investeringen för att betala skatten utan har du 21 400 kr på bankkontot så kan du ta dessa pengar och betala skatten.

  Om du säljer med förlust så är förlusten avdragsgill men det finns regler som göra att vissa förluster på investeringar tex aktier och fastigheter bara får kvittas mot vinster.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Får man
  aug 13, 2020

  Ok, då förstår jag. Det är altså bara skatten som skjuts upp, medlen i fonden blir inte "öronmärkta" på något sätt.

  Tack för svaret.