En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regering har tillsatt en kommitté som ska se över förutsättningarna att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Kommittén ska göra en bred översyn:

• Skattereglerna och reglerna för socialavgifter
• Vissa civilrättsliga regler rörande företagande inklusive insolvenslagstiftningen
• Omställningsmöjligheterna i ekonomin
• Det offentliga innovationsstödet
• Samverkan och rörlighet mellan näringsliv och forskning
• Tillgången till riskkapital och annan finansiering via Almi
• De statliga insatserna för att främja företagande

Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 augusti 2016.

Frågan är väl här i vad mån detta kan få någon egentlig betydelse. Regeringen har haft snart 8 år på sig och uppdraget är ju till intet förpliktande. Det kan dock vara bra politik att hänvisa till i en valrörelse.

Samtidigt ska sägas att vi fått en hel del förbättringar under alliansregeringen. Framför allt har vi fått bättre 3:12 regler med ett väsentligt utökat utrymme för löneunderlag. Sänkningarna av socialavgifterna för de yngsta och de äldsta samt borttagandet av förmögenhetsskatten är ju också mycket positivt. Det torde därför finna en vilja hos allianspartierna att förbättra för företagarna. De de tre vänsterpartierna har ju inte riktigt samma historia även om det ska gottskrivas dem att de avskaffade arvs- och gåvoskatterna.