En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vi avser anmäla utflytt till Thailand men behålla villa i Sverige. Vad jag förstår ger det oss innevarande år + 5 års obegränsad skattskyldighet pga anknytning genom tidigare fast boende kvar. Först därefter kan vi bli begränsat skattskyldiga. Frågan för mig är om det betyder grönt ljus att behålla ISK's dessa första fem år?? (KF är ett dåligt alternativ för mig som trader då det inte finns alternativ med valutakonton hos bra mäklare)

Har bollat detta med en mäklare inför uppstart och hänvisat till fortsatt ägd villa samt pga det obegränsad skattskyldighet. De verkar aningen osäkra men har köpt mina argument att starta upp ny ISK (de har inte KF) då jag inte är på väg att bli begränsat skattskyldig i närtid och kommer ha en adress/hus i Sverige även efter formell utskrivning pga planerad vistelse utomlands över 1 år. Jag avser inte yrkesarbeta utomlands men önskar bli begränsat skattskyldig (men inte sälja huset).

34 Kommentarer
 1. anon
  Johan68
  feb 10, 2019

  Vi avser anmäla utflytt till Thailand men behålla villa i Sverige. Vad jag förstår ger det oss innevarande år + 5 års obegränsad skattskyldighet pga anknytning genom tidigare fast boende kvar. Först därefter kan vi bli begränsat skattskyldiga. Frågan för mig är om det betyder grönt ljus att behålla ISK's dessa första fem år?? (KF är ett dåligt alternativ för mig som trader då det inte finns alternativ med valutakonton hos bra mäklare)

  Har bollat detta med en mäklare inför uppstart och hänvisat till fortsatt ägd villa samt pga det obegränsad skattskyldighet. De verkar aningen osäkra men har köpt mina argument att starta upp ny ISK (de har inte KF) då jag inte är på väg att bli begränsat skattskyldig i närtid och kommer ha en adress/hus i Sverige även efter formell utskrivning pga planerad vistelse utomlands över 1 år. Jag avser inte yrkesarbeta utomlands men önskar bli begränsat skattskyldig (men inte sälja huset).

 1. anon
  D Andersson
  feb 10, 2019

  Hej!

  Så länge du är obegränsat skattskyldig så finns det inte hinder för dig att ha ett ISK enligt lagstiftningen. Dock kan banken mm ha invändningar.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  feb 11, 2019

  Mao, take a long vacation but continue as usual ! )))))

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 11, 2019

  Daniel - can a day trader, who spends less than 72 days per year in SE, with a house in SE, have an ISK and tax abroad ? In eg Thailand ? ))))))

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 11, 2019

  Johan68, du kan sitta i Svedala med villa och ISK och day trade, eller i Thailand - oavsett utlandsvistelsens längd - utan att det har några som helst skattekonsekvenser förutom att de alltid drar sk schablonskatt ! Tror att detta är det enkla svaret på din fråga. 72 dagar eller ej spelar ingen roll. Dock har Thailand skärpt sina visum regler vilket gör att du kanske, vid långvarig vistelse där, måste besöka tex Malaysia då och då för att därefter få nytt datum instämplat i ditt pass. Det finns god dykning i Malaysia också ))))) Alternativt så kan du besöka SE också. Så länge du har ett ISK torde inte SKV bry sig. 

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 11, 2019

  Och banken kommer INTE bry sig så länge du har din villa i SE kvar där du kan fortsätta att vara skriven.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 11, 2019

  Svenska banker kollar din folkbokföring i allmänhet varje kvartal. Är du skriven på din villa, händer inget, förutom att de kommer fortsätta att rapportera balans som skattas med ca 42 bips.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 11, 2019

  SKV kommer då ej heller rapportera det vidare till Thailand - CRS or not.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 11, 2019

  Men du kommer att betala lokal Moms eller sales tax (det senare troligen i Thailand). SKV kan inte motsätta sig detta - gäller även svenska turister i utlandet - även om terrorn på SKV säkert skulle vilja. För skojs skull, begär ett sk förhandsbesked från SKV om detta ))))))

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 11, 2019

  Ytterligare en fördel med att du flyttar utan att skriva ut dig är att du kan behålla ISK - som om hos tex Avanza du kan ha bolån i. Då ISK anses personlig är ränteutgifter avdragsgilla mot schablonskatten på ISK. Detta är inte fallet om en KF som inte anses vara din, personligen, ur svenskt skattehänseende. Även om man drar samma schablonskatt på KF som ISK. Mao, skriver du ut dig kan du ha KF, men inga ränteavdrag mot schablonskatt på KF. Flyttar du men skriver INTE ut dig, så kan du dra ränteutgifter mot schablonskatten på ISK.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 11, 2019

  Yterligare ett alternativ är att du i smband med din Tai flytt, ber dina föräldrar öppna ett ISH i deras namn, skänker bostaden till dom under avtalet att du får bostaden tillbaka vid hemflytt, de ger dig deras lösenord till ISK kontot, de drar av ev ränta mot schablonskatt, och du fortsätter som vanligt )))) Konvoluted - perhaps ! Men då kan inte SKV hävda något ! Men det enklaste är nog bara att flytta och vara långvarig turist !!!! But do not run for office in Thailand - didnt even work for one of the princesses ))))

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 11, 2019

  And do not say ONE bad word about the Thai King there - because then you  might go to jail for a VERY long time.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  feb 11, 2019

  Hej!

  Som jag ser det så skulle det inte vara några problem för en day trader att ha en ISK och ändå slippa svensk skatt på arbetsinkomsten enligt sexmånadersregeln.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  feb 11, 2019

  Håller med

  <p>Mats</p>

 1. anon
  Johan68
  feb 13, 2019

  För att förtydliga min situation ytterligare utifrån några av kommentarerna ovan:

  1. Om jag kunde så skulle jag vilja bli begränsat skattskyldig per omedelbart då det vidgar mina möjligheter att placera vilket är mkt viktigt för mig vs begränsningarna i ISK och KF. 

  2. Min fru vill INTE  sälja villan i Sverige vilket jag respekterar och då läst in regelverket att jag kan vänta innevarande skatteår och 5 år till på att bli obegränsat skattskyldig men med svensk villa kvar (om jag inte har andra kopplingar typ diverse ni diskuterar här, bolag, barn i Swe etc). Jag antar att ingen här säger att jag kan hävda att fem år utlandsboende har passerat (år 2024) och att jag vill bli begränsat skattskyldig (med swe villa) fast jag inte skrev ut oss 2019.

  3. Som jag uppfattat det så behöver jag alltså trigga nedräkningen (om fem år) genom att skriva ut oss? KF är ett dåligt alternativ pga brist på valutakonton (jag placerare USA), medans ISK som sagt är okej.

   

 1. anon
  Johan68
  feb 13, 2019

  Korrigering punkt 2. Min fru vill INTE  sälja villan i Sverige vilket jag respekterar och då läst in regelverket att jag kan vänta innevarande skatteår och 5 år till på att bli BEGRÄNSAT skattskyldig men med svensk villa kvar (om jag inte har andra kopplingar typ diverse ni diskuterar här, bolag, barn i Swe etc). Jag antar att ingen här säger att jag kan hävda att fem år utlandsboende har passerat (år 2024) och att jag vill bli begränsat skattskyldig (med swe villa) fast jag inte skrev ut oss 2019.

 1. anon
  D Andersson
  feb 13, 2019

  Hej!

  Nedräkningen börjar den dag ni verkligen flyttade ut. Att skriva ut sig berör folkbokföringen men folkbokföringen styrs av helt andra regler.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Johan68
  feb 13, 2019

  Aha, det gjorde vi Augusti 2018 (då våra barn började internationella skola, där de tidigare gått on/off för övrigt). Så du menar alltså att jag kan ligga lågt och fortsätta vara skriven i Sverige och sen efter 5 år bli begränsat skattskyldig trots att vi har kvar villan vi varit skrivna i senaste 5-6 åren i Sverige? 

  Måste erkänna jag ställer mig tveksam till det utifrån de 10-12 år av besked jag plöjde från Skatterättsnämnden även om jag inte såg något klockrent exempel som vårt där all form av koppling utöver hus och medborgarskap i Sverige saknas.

  Kan tilläggas att vi verkligen vill lämna Sverige och att det egentligen inte är bara skattebetingat utan även att vi tror våra barn får en bättre framtid i internationell skolmiljö än vad som erbjuds i dagens Sverige.  Dvs vi tar idag en kraftig förlustaffär i att själva betala skolor utan att spara speciellt mycket skatt.... vi vill bara lämna... men ändå behålla tidigare villa som sommarboende fast det är vårt tidigare permanenthus.

 1. anon
  D Andersson
  feb 13, 2019

  Hej!

  Om man tittar i Skatteverkets ställningstagande daterat den 8 april 2008, dnr 131 687505-07/111 (https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2303.html?date=2008-04-08) så framgår det att Skatteverket gör bedömningen att om enda anknytningsfaktorn är en permanentbostad så har man väsentlig anknytning upp till fem år efter flytten. Dock skriver man att om det finns andra faktorer så kan bostaden fortfarande spela roll.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  feb 14, 2019

  Skänk er bostad till fex förälder mot att de testamenterar det till er alternativt era barn. Sedan skit i SKV och flytta. Mina barn är födda, uppvuxna och utbildade i USA - it was costly. Jag bad aldrig SKV om lov! Oftast är det bara bäst att skita i SKV

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 14, 2019

  Enklaste sättet att böi utskriven är bara att göra en adressändring. Saxo har verksamhet i Asian, tex i Singapore. De behöver endast kopia på utlity bill och pass. Samt svar på lite standardiserade frågor. Move and enjoy your diving

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 14, 2019

  Gör adressändring, så blir du utskriven per automatik. I din svenska deklaration, som du kan sköta digitalt, ange varje år att du är utskriven under övriga upplysningar. Efter 5 år kommer SKV skriva ut dig i alla fall. Flytta dina pengar till tex Saxobank Singapore. De tar ca 15 bips vilket är lägre ön de 42 bips du betalar i SE för närvarande - men som kommer stiga med statsräntan. Saxos utbud är ganska gott. Then, fuck SKV !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 14, 2019

  Gläm ej heller att skriva ut dig från Försökringskassan. 

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 16, 2019

  Det enkla är att du gör dig av med bostaden, på ett eller annat sätt, om du vill bli utskriven innan 5 år passerat. Efter 5 år gör de oftast en koll via Försäkringskassan, Trafikverket, CSN, mm. Ser de inget då, förutom bostad, så torde de skriva ut dig. Annars inte. Good luck.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 16, 2019

  Med hus, väsentlig anknytning. Utan hus troligen ingen väsentlig anknytning. Väsentlig anknytning ISK. Ingen väsentlig anknytning så omvandlas ISK, när banken noterar det,till vanlig depå.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 16, 2019

  Utan väsentlig anknytning och med ISK som omvandlats till vanlig depå så kan du fortsätta att handla som vanligt. Dock kommer det land du bosatt dig i att vilja skatta enligt de regler som gäller där. Är depån i ett OECD land, tex SE, så kommer all handel att rapporteras till ditt nya hemvistland.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  Johan68
  feb 16, 2019

  Tack för alla svar. Det känns som att informationen från Er här bekräftar vad jag själv researchat vilket är oerhört värdefullt att just kunna få bekräftat från andra bevisligen duktiga på området.

  - Ja, FK, vi avstod barnbidragen när vi åkte i höstas. Men vi har inte adressändrat. 

  - Intressant tanke att skänka bort bostad mot att den testamenteras till barnen. Kommer ha det i bakhuvudet och följa andras kommentarer om det. Instinktivt hade jag befarat att det skulle ses som skenmanöver.

  - Om ISK eller vanligt konto: Jag är okej med vilket som vid 15 bips avgift eller 0.5% (ISK) skatt. Vad jag är bekymrad över är att halka mellan stolarna. Dvs att t.ex använda SAXO och sen bli beskattad som vanligt konto = 30% på alla reavinster samt arbetet med att dokumentera dem. Därav att jag är så fokuserad på att kunna köra ISK kommande 5 år (som troligen obegränsat skattskyldig). Om jag här ska bidra med något till andra så kan jag nämna att jag fört en noga diskussion med Pareto om mitt speciella fall och att det fungerar att ha ISK i mitt fall även efter att jag skriver ut mig. Som diskuterat här så är det ju korrekt teori men oro finns hur bank/mäklare ska tolka regler (min erfarenhet är att de oftast är okunniga och väljer enklaste vägen vid oklarhet). Pareto erbjuder ISK med valutakonto till skillnad från NN och Avanza.

  - Thailand som är landet vi bor i beskattar inte aktieaffärer utanför Thailand (som jag förstår det) och jag handlar som sagt i USA och Kanada. Ja, jag är insatt i den omfattande och växande rapportering som sker. Att bryta mot lagar är i mitt tycke att göra självmål. Jag kommer utgå från att all information flyter fritt mellan ländernas skattemyndigheter.

  - Ja, jag har noga studerat övriga punkter (utöver huset) som kan anses vara skäl för fortsatt väsentlig anknytning. Som jag tolkar reglerna så krävs det efter 5 år att två sådana rejäla krävs för att vara fortsatt obegränsat skattskyldig. Villan är då en. Vi har inte och kommer vara noga med att inte ha en andra.

  Ett avslutande kuriosa är att jag insåg att det nyss uthämtade svenska körkortet (med 10 års livslängd) troligen är mitt sista svenska då de inte förnyas till utlandssvenskar. Dvs jag kommer behöva planera för ett thailändskt. Men som sagt... god tid för det. Värre (??) är egentligen för barnen som också behöver ta körkorten här snarare än i Sverige. 

  Återigen, stort tack till Skatter.se och övriga som svarat och hjälpt mig som bollplank.

 1. anon
  matgus3
  feb 17, 2019

  Låter enkelt. Flytta, beh¨ll huset och ISK - om du vill - i 5 år. Stå kvar i det svenska socialförsökringssystemet om du vill i 5 år. Skall du skatta där så kan du lika gärna göra det i 5 år. Alternativ 2 - skänk huset till tex förädrar och skriv ut dig från FKassan. Det finns något som kallas skatteflyktingslagen som är en sk gummilagstiftning. Tror dock att den, vid stadigvarande vistelse utomlands, där även dina föräldrar betalar skatt på huset samt räkningar. Efter 5 år lär de knappast titta på dig längre.

  Du bör dock se till att få din hemvist i Thailand de facto genom visum- Tror de har ett program men att de blivit mera restriktiva. Då kommer tex Saxo att rapportera till dem. Är det så att Thailand inte skattar kapital utanför landets gränser så blit din deklaration i Thailand ytterst enkel. Beträffande Pareto så förvånar vad de ev sagt till dig. trodde att alla svenska banker avslutade ISK per automatik - snarare omvandlade dem till vanlig depå vid  de facto flytt. Enjoy the diving.

   

   

   

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 17, 2019

  Jag kollade Thai visum. Är du över 50 år och svensk behöver du endast påvisa inkomst eller kapital så att du kan försörja dig och familj. Då får du 12 månaders visum, varefter du kan besöka tex Laos, Kambodja, Malyasia eller tom SE en gång om året. Tröttnar du på Thai köket så kan jag rekommendera närliggande länder - särskilt Vietnamn. Annars så har de även si så skandinavisk mat i de flesta turistplatser i Thailand. Enjoy your diving.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 17, 2019

  Notera även vad Daniel sa om skillnaden mellan hemvist enligt folkbokföring och enligt svensk intern skatterätt. Kan vara värt att ge honom några tusen för att klara ut din situation. I can thereafter double check it. Dom är OK här på Skattepunkten.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  Johan68
  feb 19, 2019

  Mats,

  Din punkt 1 ovan skiljer jag mig från din åsikt om jag tolkar dig rätt. Jag anser att jag måste skriva ut mig från Sverige för att trigga nedräkningen av (innevarande skatteår vid utskrivning samt) fem år. Dvs jag kan inte stå kvar i svenskt socialförsäkringssystem som jag ser det.

  Sen om Thailand och Visum: Det sätt vi nyttjar är att våra barn går i internationell skola vilket gör att de har rätt till Visa Education. Sedan har vi rätt till anhörig visa till dom. Ett barn per förälder.

  Thailand och Visum är rent tekniskt krångligt och varierar lite runt om i landet som jag fattar det men vi har koll på läget då vi helt enkelt gjort detta rätt många gånger tidigare. Vårt äldsta barn som nu går i motsvarande gymnasium startade t.ex skola (vilket då pga koppling till brittiska systemet var direkt i årskurs 2) vid samma skola hon idag går på. Det ger en kontinuitet som vi sökt vad gäller klasskamrater, lärare och vänner.

  Vad gäller Pareto så är det en lång skriftlig diskussion där jag lade fram fakta och de ändrade åsikt när de insåg fakta. Sådant är ovanligt i bankvärlden, instämmer. Jag rekommenderar dem varmt (så här långt. Är en ny relation).

 1. anon
  Johan68
  feb 19, 2019

  Det innebär att vi absolut inte håller på med "visa runs" dvs att behöva åka ut och besöka Laos etc (om vi inte vill). Vi behöver däremot en gång per år förnya i Bangkok vilket är ca 2h bilresa för oss och en dags arbete. Utöver det behöver vi antingen besöka immigration 3km från oss var 3e månad ELLER lämna Thailand på någon resa (t.ex Sverige) varpå nya 3 månader triggas.

  Kan också passa på att min personliga åsikt är att vi är i inledningen av en ny global supertrend av stigande skatter och kanske speciellt kapitalbeskattning. Vi ser det i mullrande både i USA och Sverige. Min åsikt är att historien lär oss att sådant alltid går till överdrift. 

 1. anon
  matgus3
  feb 19, 2019

  I agree

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 19, 2019

  Tror också att du har koll på visum sidan. Såg bara att om man var 50 plus i Thailand, så ger de 12 månaders visum. Bteräffande Pareto, tidigare i SE Öhmans, så kanske de är OK. Men vill du ha en sk. svensk private bank, se till att de även kan hjälpa dig med skatter. Beträffande valutakonton och KF så har du rätt. Säljer du din bostad och blir därmed begränsat skatteskylding i SE så tror jag att 15 bips är bättre än 42 bips and perhaps rising ! Behåller du villan så torde du vara skatteskyldig i SE och kan ha kvar ISK på tex Pareto och fortsätta som om det regnade. Enjoy the sun. 

  <p>Mats</p>