En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

 Jag är pensionär som får pension efter 20 års arbete från Ungern, den sätts på min svenska pension och beskattas tillsammans. Enligt skatteavtalet får även Sverige beskatta pensionen från utlandet men skall då medge avräkning för den skatt som betalats i Ungern.Mitt problem är att ingen pensionärer betalar skatt efter sin pension där. Anledningen är att skattesystemet infördes först 1988. Samtidigt är det otvivelaktigt så att bestämmandet av pensionernas storlek sker i Ungern genom att anta som om pensionären har betalat skatten, dvs.pensionerna i Ungern är huvudskligen av nettobelopp. Min pension är baserad på min lön mellan 1974-79. Jag har aldrig betalt inkomstskatt därför kan de inte beskatta min pension. Ungern utövar inte välgörenhet. Jag undrar - med tanke på omständigheterna - handlar Svenska Skatteverket korrekt när de bortser från det faktum? Kan ett netto belopp tolkas som brutto enbart för att i dag är jag bosatt i Sverige? Kan ett skatteavtal gälla även i dag - undertecknades 1981 -med en stat som inte existerar länge? Ungern har ändrat statssick 1989 och därmed även lagar har förändrats. 

har någon bra svar på mina funderingar? tack för hjälpen

orbika

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  maj 15, 2007

  Hej Orbika!

  Dubbelbeskattningsavtalet med Ungern torde fortfarande gälla. Att statsbildningen ändrats har knappast någon betydelse. Det finns ett gammalt rättsfall från 80-talet där man skulle bedöma om Sveriges dubbelbeskattningsavtal med Tyskland från 1928 kunde tillämpas gentemot DDR. Målet gick upp till högsta instans och där fastslogs att det gamla avtalet skulle tillämpas på den nya statsbildningen trots att DDR förmodligen inte från sin sida skulle tillämpa detta gamla avtal.

  Utan utredning har jag naturligtvis svårt att ha någon uppfattning om Skatteverkets tolkning av avtalet. Med hänsyn till hur dubbelbeskattningsavtalen brukar vara "känns" tolkningen dock inte som alldeles orimlig från juridisk utgångspunkt. Att den är orimligt från andra utgångspunkter håller jag med Dig om.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB