En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag er norska medborgare skriven i Sverige sen 2008.

Köpte et fritidshus i 2008 som jag har hatt som fast bostad, med undantag för några år utomlands.

Har varit pensionär sen 2015, huvudinkomst er pension från Norge + liten pension från Sverige.

Sen jag blev pensionär har jag huvudsaklig bodd i Sverige ca halve året. (Turkiet andra halvan)

Planerar nu at flytta tillbaka till Norge,

Er jag skattepliktig till Sverige?

Kan jag fortfarande ha mitt fritidshus?

Hur definierar man fritidshus vs permanent boende, skattemässig?

Tacksam for återkoppling.

7 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  dec 30, 2018

  Hej!

  Skillnaden beror på hur fastigheterna är klassificerade i fastighetstaxeringen. Det som avgör är vad syftet med fastigheten är, dock så bor många i fritidshuset hela året och de kvarstår dock ändock som fritidsbostäder.

  När man ska avgöra om du har väsentlig anknytning till Sverige så utgår man dock från uttrycket åretruntbostad med vilket man avser en bostad som kan användas året runt dvs en fritidsbostad kan vara en åretruntbostad om man kan bo i den året runt.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Magne
  jan 08, 2019

  Hej, 

  När det gäldande fastigheten, låt säja at den klassificeras er helårsboende.

  Och jag behåller fastigheten som fritidshus, och flyttar till Norge.

  Om jag flyttar till Norge som obegränsad skattskyldig der, baserad på at jag for 95 % av min pension från Norge, resterande ca 5 % från Sverige.

  Då blir jag väl at räknas obegränsad skattskyldig till Norge,som norsk medborgare?

  Om jag förstår det riktig måste jag betala skatt av pension i Sverige samt skatt på fastigheten?

  Tacksam for eran uttalande.

  Mvh,

  Magne

 1. anon
  D Andersson
  jan 08, 2019

  Hej Magne,

  Om du behåller bostaden så kommer du att vara obegränsat skattskyldig i Sverige, dock torde du ha hemvist i Norge enligt skatteavtalet. Om du får hemvist i Norge får Norge beskatta alla pensioner medan Sverige endast får beskatta den svenska pensionen. Om Norge beskattar även den svenska pensionen ska Norge avräkna den svenska skatten för att undvika dubbelbeskattning.

  Fastighetsskatt ska också betalas i Sverige då fastigheten är belägen i Sverige.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  jan 08, 2019

  Vad händer om hon har kvar tex en depå i SE? Skall SE då skatta eventuella reavinster ? Eller om Magne har en ny depå i tex Norge, hur skall d¨skatt utgå = Givet Magnes förutsättningar, dvs med hemvist i Norge men med fritidshus i SE?

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  jan 08, 2019

  Hej Mats!

  Så länge man är obegränsat skattskyldig så ska man redovisa alla vinster i Sverige. Avtalet ger Sverige rätt att beskatta vinsterna upp till tio år efter att man fått hemvist i Norge. Att depån finns i Norge spelar ingen roll. Dock kan Sverige endast beskatta den värdestegring som uppkommit fram till utflyttningsdatum dvs Sverige kan inte beskatta vinster på aktier som köpts efter flytten.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  jan 11, 2019

  Hej Kaj, låter rimligt. Men vad skule hända med bla depå om dubelbeskattningsavtalet med Norge hade satt ned den sk 10års regeln till 0 år? I övrigt samma förutsättningar.

   

   

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  jan 12, 2019

  Hej!

  Om avtalet har satt ner tiden till 0 år så innebär det att ingen beskattning ska ske över huvud taget i Sverige om man har hemvist i det andra landet.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB