En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Information angående skattefråga

Innan läsåret 2011/2012, jag skulle studera till hälsocoach på distans, tog sin början sökte jag studiemedel för båda terminerna för att vara förutseende. Planen var att studera på heltid och kanske hitta ett extraarbete där inkomsten ej översteg fribeloppet dvs det du får tjäna utan att ditt studiemedel påverkas. Vid eventuell förändring så ska   givetvis CSN kontaktas och de nya förutsättningarna anmälas så att allt går rätt till. En större studieskuld än nödvändigt är inget jag önskar mig. Jobbar helst ihop mina pengar själv.

Allt flöt på bra under hösten med studierna och jag hade även lyckan att i augusti-september bli tillsammans med en underbar kvinna. Lyckan var total! Eftersom jag pluggade på distans så var jag även flyttbar så jag begav mig till Eskilstuna från Jönköping. Jag flyttade upp i årsskiftet 2011/2012 och fick sålt min lägenhet utanför Jönköping i februari 2012. Lägenheten såldes med en stor vinst av vilken det inte blev så mycket över i kontanta medel för mig.  Vinstskatt, mäklararvode och även lösen av lån på den sålda lägenheten skulle räknas bort. Jag fick dock lite över och kunde sätta undan till vinstskatten som ska betalas senast februari 2013. Dessutom köpte jag mig en dator för att kunna sköta mina studier på ett bra sätt. På en distansutbildning är det viktigt att ha en bra uppkoppling och en relativt snabb dator.

Boendes i en ny stad med till en början endast studier att ägna mig åt då övriga familjen var i skolan eller arbetade gav mig en enorm rastlöshet. Jag sökte därför också extraarbete för att komma in mer i den nya miljön. Detta ledde till att jag fick ett uppdrag via ett bemanningsföretag i mars 2012, till en början på heltid. När jag då insåg att min inkomst skulle bli högre än det månatliga studiemedlet så kontaktade jag CSN för att avbryta min ansökan om fortsatt studiemedel. Då upptäckte jag följande via CSNs hemsida:

-Den del av vinsten som användes till att lösa lånen på såld lägenhet räknades som en inkomst och min inkomst för vårterminen 2012 ökade långt över CSNs fribelopp. Detta innebar att jag fick återkrav i april 2012 på studiemedel jag fått i januari, februari och mars 2012. Under dessa månader hade jag ingen annan inkomst än studiemedel. Min enda lättnad blev att jag kunde dela upp den ”vinst” som lägenhetsförsäljningen inbringade på två delar. Eftersom jag inte sökt studiemedel nu för höstterminen 2012 så påverkar bara hälften av vinsten mitt återkrav. Kort sagt, jag fick betala tillbaka endast 15000 kr istället för 30000 kr. Yihooo!

Tidigare hade jag värderat om min lägenhet för att lägga om mina lån och lyckades då få till det så att jag fick bort topplånet då värdet på min bostad bedömdes vara högre än vad jag köpte den för. Detta trodde jag var en smart grej. Tydligen inte.

Jag kan inte säga att jag är enormt insatt i bankvärlden och hur det fungerar med alla sorts ekonomiska förehavanden, men bedömer mig ändå vara något sånär förnuftig och sund i sammanhanget.

Vid eventuell vinst på såld lägenhet så behöver jag inte enbart betala vinstskatt, utan jag fick också återkrav från CSN på den summa som övergick mitt fribelopp för varje termin.

Processen gick vidare med ett antal samtal med CSN från min sida. Jag kände att i rimlighetens namn kan jag inte betala ett återkrav med pengar jag inte har. Den största delen användes ju till att lösa lånen på den sålda lägenheten. Detta kunde inte jag styra. Min inkomst från lägenhetsaffären var alltså puts väck och inget jag fick ut i kontanter att leva för. Om jag ändå fått ut pengarna i kontanter så skulle jag alltså även använt dem att leva för i januari, februari och mars 2012, även om jag hade fått pengarna i april 2012.

Jag gick vidare och överklagade till ÖKS, Överklagandenämnden för studiestöd. Berättade hela historien för dem, men deras beslut var att jag skulle betala återkravet till CSN. Detta beslut FICK jag ej överklaga. Min önskan om förståelse var dock stor så jag skrev ytterligare till dem, men utan ändring på deras beslut.

Jag förstår helt och fullt att regler måste finnas och att utredningar skall ske vid eventuella oegentligheter. Om någon får studiemedel utan att vara rimligt berättigad så ska det självklart åtgärdas och bestraffas på något sätt. I positiv anda och med ärliga avsikter så ger möjligheten att kunna få studiemedel en enorm möjlighet för människor att kunna studera och utvecklas vidare som människor. Något som samhället senare får nytta av! Varje ärende innehåller olika förhållanden och jag tycker de ska bedömas individuellt i en större utsträckning än vad de verkar göra i dagens läge.

Jag skulle alltså tagit med allt som eventuellt skulle kunna hända ett år framöver när jag sökte studiemedel för samma period. Dvs att jag skulle träffa kärleken i början av hösten 2011, sälja min lägenhet våren 2012 med en stor vinst och få en sysselsättning utöver studierna i mars 2012.  Första lönen från arbetet utbetalades även i april, så i mars gav det mig ingen inkomst.

Jag fick dock återkravet uppdelat så jag betalade det i fyra lika stora portioner. Pengarna fick jag till större delen ta från det jag sparat undan till vinstskatten som ska betalas år 2013.

Kan det verkligen rimligen få gå till så här??

 

 

Karin Eliasson, Eskilstuna ( fd Jönköping)