En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Jag äger ett svenskt fåmansbolag A som inte bedriver verksamhet och som inte har någon anställd. Mitt svenska AB äger alla aktier i dotterbolaget B som är ett registrerat bolag i land X, beläget utanför EU, EES. Land X är inget lågskatteland och dotterbolag B är därmed inte ett CFC bolag. Dotterbolag B har erhållit aktieägartillskott från moderbolag A och bygger f.n. en fastighet. Allt som har med byggnationen att göra övervakas och sköts av en extern fastihetsförvaltare och byggnationen utförs av ett externt byggföretag. Båda företagen är belägna i land X. Dotterbolaget B berdiver ingen övrig verksamhet och har inga anställda men har revisor, deklarerar och följer i övrigt alla bolagsregler i land X.

När byggnationen är klar så kommer fastigheten att värderas av fastighetsförvaltaren och därefter hyras ut som permanent hyresbostad till gällande marknadshyra. Fråga: Kan uthyrningen av dotterbolaget B fastighet i land X bli föremål för bostads förmånsbeskattning av SKV i Sverige, trots att fastigheten hyrs ut i land X och av ett  företag registrerat i land X?                           Jag som är ägare av båda bolagen bor i Sverige och kommer inte att hyra hyresbostaden i land X.

3 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  nov 13, 2018

  Hej!

  Mitt svar skulle vara ja då det finns en möjlighet för dig att disponera bostaden om den inte hyrs ut. Att bostaden inte ägs direkt av det svenska företaget påverkar inte bedömningen då det är ett dotterbolag till ditt svenska AB.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  ut-47
  nov 14, 2018

  Fastigheten kommer att hyras ut som permanentbostad till en i landet X fastställd marknadshyra och till en hyresgäst som är bosatt i land X så fort som fastigheten är färdigbyggd och klar för inflyttning. Kan jag trots detta bli föremål för bostadsförmånsbeskattning av SKV i Sverige?

 1. anon
  D Andersson
  nov 14, 2018

  Hej!

  Om du hyr ut bostaden så är det inte aktuellt med någon bostadsförmån då du inte kan disponera bostaden.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB