En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Kan det vara en idé att registrera ett s k förenklingsbolag före årsskiftet för att kunna utnyttja utdelningsutrymmet senare? För visst är det så att de försämringar i 3:12-reglerna som genomförs fr o m 1 jan 2017 påverkar detta?

8 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  dec 26, 2016

  Hej!

  Jag misstänker att du menar förenklingsregeln i ett fåmansföretag. Den justering som ligger på förslag är att man ska minska den schablonmässiga beräkningen av gränsbeloppet från 2,75 inkomstbasbelopp till 1,75 inkomstbasbelopp vilket innebär att den del av utdelningen/kapitalvinst som beskattas i kapital minskar från 159 775 till 101 675 kr om man utgår från 2016 års inkomstbasbelopp. Om du har en verksamhet redan i dagsläget så kan det finnas intresse att bilda ett AB redan nu som avslutar sitt räkenskapsår redan nästa år. Det är dock svårt att svara mer exakt då jag behöver ha fler förutsättningar klara för mig.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Thomax
  dec 27, 2016

  Jag preciserar mig litet mer... jag har redan ett AB där jag är ensam anställd men har kunna ta ut lågbeskattad utdelning under ett antal år baserat på den lön jag tagit ut. Finns det något att vinna för mig genom att starta ett bolag till före årsskiftet för att så småningom ackumulera vinst och ta ut ytterligare lågbeskattad utdelning? 

 1. anon
  D Andersson
  dec 28, 2016

  Hej igen!

  Då förstår jag. Med tanke på regelverket så kan det absolut finnas skattevinster att göra genom att bilda ett nytt bolag för att nyttja förenklingsregeln i detta bolag.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Thomax
  dec 29, 2016

  Tack för svar! Det är inte så att det finns någon begränsning på hur många bolag kan ha för detta? Jag har inte lyckats hitta något svar på detta men min intuition säger mig att det är osannolikt att det inte finns någon begränsing på antalet bolag och antalet lågbeskattade utdelningar man kan ta ut? Eller är det möjligen så att man kan utnyttja lönereglen i ett bolag och schablonregeln i et annat?

  M v h
  Thomas

   

   

   

 1. anon
  D Andersson
  dec 29, 2016

  Hej Thomas!

  Du får bara nyttja förenklingsregeln i ett av aktiebolagen som du äger. I övriga bolag måste du använda huvudregeln.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Thomax
  dec 29, 2016

  Hej Daniel!

  Tack! Min tanke med att eventuellt starta upp ett bolag till före årsskiftet var att kunna tillgodogöra mig ett större utdelningsutrymme i framtiden med tanke på de försämrade 3:12-reglerna som är på gång. Nu har jag dock tittat vidare på detta och landat i följande resonemang. Dina synpunkter på dessa välkomnas!

  Enligt förslaget:

  - Kravet på att få använda huvudregeln höjs från 6 IBB + 5% till 8 IBB + 5%, vilket innebär att jag i mitt enmansbolag måste höja min lön över brytpunkten för statlig skatt med c:a 4300 kr. På detta belopp får jag en höjd marginalskatt med 20 procentenheter, d v s c:a 10 000 kr/år. Detta är alltså en merkostnad eller "uttagseffektivitetsförsämring" jag måste ta för att kunna använda huvudregeln. Är det då värt att gå upp i lön för att kunna använda huvudregeln?

  - För uttag till 8 IBB + 5% föreslås det lågbeskattade utrymmet bli 10% (!) av min lönesumma, d v s c:a 49 000 kr. Idag har vi rätt att ta ut 50% av den totala lönesumman, den föreslagna sänkningen är ett hån mot oss småföretagare, något annat kan jag inte kalla detta.

  - I förenklingsregeln föreslås utrymmet försämras från 2,75 IBB till 1,75 IBB vilket är c:a 101 000 kr.  Detta är fortfarande dubbelt så högt som utrymmet enligt huvudregeln, vilket gör detta till en "no brainer" för mig; jag ska använda förenklingsregeln i mitt bolag.

  - Eftersom jag endast får ha ett bolag där förenklingsregeln används faller idén med att bilda ett andra bolag, om jag inte tror att jag i framtiden kommer att kunna utnyttja huvudregeln i mitt nuvarande bolag.

  M v h Thomas

 1. anon
  D Andersson
  dec 29, 2016

  Hej Thomas!

  Utifrån dina förutsättningar så har jag svårt att se hur du ska kunna vinna något på att starta upp ett nytt bolag. Tyvärr är dessa nya regler väldigt ofördelaktiga för mindre företag.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Thomax
  dec 30, 2016

  Hej Daniel!

  Jag anade det... Tack för dina kommentarer ändå!

  M v h
  Thomas