En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag äger 100% av aktierna i ett FÅAB där en fordran på 3M omvandlades till villkorat aktieägartillskott för att hålla balansen. Är nu i äktenskapsskillnad och det har påståtts av hustruns ombud att aktieägartillskottet skall betraktas som en fordran och sålunda ingå i bodelningen. Jag menar att en sådan fordran är å osäker att den inte kan åsättas ett värde. Vad är er professionella uppfattning? Och finns det något absolut krav att ett villkorat aktieägartillskott skall återbetalas innan utdelning kan/får ges, eller kan bolagsstämman besluta om detta? 

Vänliga hälsningar

Nisse

6 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  okt 31, 2018

  Hej Nisse!

  I en bodelning ska alla tillgångar ingå, jag kan inte finna att man ska undanta ett villkorat aktieägartillskott. Dock bör, precis som du skriver, en bedömning göras i vilken mån det villkorade aktieägartillskottet kan betalas tillbaka i dagsläget dvs man bör marknadsvärdera tillskottet. Det finn inget absolut krav att det ska återbetalas innan en utdelning till ägarna utan det avgörs hur avtalet är skrivet.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Nisse2
  nov 01, 2018

  Tack för snabbt svar. Marknadsvärdering är förstås svårt. Företagets ställning, som avgör utrymmet, blir helt beroende av min egen arbetsinsats. 

  Skulle ett villkor kunna formuleras som följer: "Aktieägartillskottet som är beskrivet i detta dokument är förenat med villkor som innebär att aktieägaren har rätt att återfå beloppet i den mån som följer av att företagets resultat och finansiella ställning i övrigt är i en sund och stark position, utan företrädesrätt framför aktieutdelning"

  Vänliga hälsningar

  Nisse

 1. anon
  D Andersson
  nov 01, 2018

  Hej Nisse!

  Du får själv välja villkoren själv så jag kan inte se några problem med den skrivningen. Om möjlighet finns kan det vara bra att kanske specificera närmare vad man menar med sund och stark position tex en viss soliditet etc.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Nisse2
  nov 03, 2018

  Tack för det. Det kanske är bättre att vara lite mer oprecis och helt överlåta beslutet till nolagsstämman: "Aktieägartillskottet, beskrivet i revisionsberättelse för ställningstagande vid årets bolagsstämma, är villkorat på så sätt att aktieägaren enligt detta avtal skall återfå erlagt belopp i den mån bolagets finansiella ställning och långsiktiga betalningsförmåga tillåter och enligt beslut vid ordinarie bolagsstämma om disponering av vinstmedel. Rätt till framtida återbetalning får endast avse det fall att återbetalningen kan ske ur disponibla vinstmedel och med beaktande av fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning"

 1. anon
  D Andersson
  nov 03, 2018

  Hej!

  Det tror jag skulle förenkla för dig, det är ändå bolagsstämman som ska avgöra detta.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Nisse2
  nov 03, 2018

  Tusen tack för konstruktiva svar:-)