En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

 Jag har planer på att starta ett företag som med tiden ska bli ett kapitalförvaltningsbolag. Eftersom kraven är höga på kapital, styrelse, information mm för att man ska kunna få "fondtillstånd" av Finansinspektionen så tänktejag börja med att syssla med handel för egen räkning samt managed accounts åt ett antal referenskunder. På så sätt bygger jag upp en track record och ett renommé som förvaltare. Jag har under 10 års tid sysslat med trading och kan idag leva på det, men har ingen formell skolning. Förra årets (2008) resultat blev 41,8% vilket har gjort att jag inte har haft svårt att få referenskunder.

Nu till mina frågor:

1. Om jag har ett bolag där vinsten internt till stor del utgörs av reavinster på terminshandel, hur beskattas detta om följande gäller:

a) Jag tar endast ut en deltidslön (kanske kvartstid) ifrån bolaget

b) Om bolagets ekonomi sammanfattat ser ut såsom nedan, hur blir beskattningen och momsen då? Kan jag få en beskattning av reavinsten som ej blir dubbel? Hur stor blir den?

Eget kapital: 100000kr

Långfristiga lån: 400000kr

Fakturerad provision (managed accounts): 30000kr

Reavinst på handel för egen räkning: 150000kr

Kostnader för lön inkl skatter: 100000kr 

Räntekostnader: 30000kr

Övriga kostnader: 40000kr

Således en vinst i verksamheten på 10000kr totalt sett, men kostnaderna är större än den momsbelagda intäkten under första året.

2. Finns det några regler som är praxis för att värdepappershandel ska anses som "huvudverksamhet" och därmed möjliggöra avdrag för alla kostnader mot reavinsterna av handeln (om inga andra intäkter finns i bolaget).

4 Kommentarer
 1. anon
  Micke A
  apr 23, 2009

  Min fråga var uppenbarligen för komplicerad eftersom jag inte fått några svar.

  Jag provar att ställa den enklare nedan med förhoppningen om att någon behärskar detta här.

  Jag vill starta ett bolag där börshandel är en viktig del av verksamheten och kommer att generera minst en deltidslön till en början. Jag gör minst 50-100 affärer på ett år och avkastningen ligger på 25-50% på arbetande kapital (vid likvärdigt resultat som min privata handel 2007-2008).

  Kan jag då dra av kostnader (främst kontor+lön) mot reavinsterna. Om inte - vad krävs för att få göra detta? 

 1. anon
  Clas Ramert
  maj 12, 2009

  Hej Micke!

  För att Du skall få avdrag omedelbart och utan problem kan det komma att krävas att Du anses driva värdepappersrörelse.  Det finns inga lagregler om när en verksamhet blir värdepappersrörelse utan endast rättsfall. Såsom Du beskriver Din verksamhet ligger Du i vart fall nära den gränsen. 

  Om Du inte bedriver värdepappersrörelse, bör Du få avdrag ändå men det kan hända att Skatteverket vill att Du skall aktivera vissa utgifter initialt fördelade på inköpta aktier och att Du sedan får avdrag i takt med att aktierna ifråga säljs.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Micke A
  jun 08, 2009

  Tack för svaret!

  Jag är dock inte säker på att ditt andra stycke blir tillämpbart då jag ägnar mig främst åt kortsiktig trading i derivatinstrument. Främst indexterminer som sällan behålls mer än intraday eller ett fåtal dagar. Aktieaffärer är i minoritet och när dessa görs är det också kortsiktig trading (på tertiär och sekundär trendriktning).

  /Micke

 1. anon
  frandevi
  nov 30, 2010

  Hej Micke,

  jag har mer eller mindre samma fråga som du ställde ovan, dvs. vilka beskattningsregler som gäller för aktiebolag med värdepappersrörelse som huvudsaklig verksamhet.

  Det vore mycket uppskattat om du kan dela med dig lite av dina lärdomar erhållna sedan frågan ställdes.

  Tack på förhand,

  Med vänlig hälsning,

  /Andreas