En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

I budgetpropositionen för 2018 aviserade regeringen att skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård ska avskaffas. I dag lämnade regeringen en remiss till Lagrådet med ett sådant förslag.

Förmån av privat hälso- och sjukvård, vilket bland annat omfattar sjukvårds-försäkringar, är i dag skattefritt för arbetstagaren samtidigt som kostnaden för vården eller försäkringen inte är avdragsgill för arbetsgivaren. Regeringen anser att det saknas skäl att behandla hälso- och sjukvårdsförmåner skatterättsligt annorlunda än andra förmåner som ska tas upp till beskattning och föreslår därför att skattefriheten slopas.

- Vi betalar för hälso- och sjukvården med skatter. Det är en central del av den svenska modellen. Det innebär att vi har en skattefinansierad hälso- och sjukvård som är tillgänglig för alla, avsett hur din plånbok eller sjukdomshistoria ser ut. Den som vill betala för privat sjukvård eller teckna sjukvårdsförsäkring har all rätt att göra det, men en sån förmån ska inte skattebetalarna subventionera. Skatter ska gå till den hälso- och sjukvård som kommer alla till del, säger Magdalena Andersson.

Förslaget innebär att om en anställd får hälso- och sjukvårdsförmåner av sin arbetsgivare – t.ex. en sjukvårdsförsäkring – kommer den anställde att förmånsbeskattas för kostnaden för vården eller försäkringspremien. Arbetsgivaren kommer att betala socialavgifter på förmånen samtidigt som kostnaden blir avdragsgill i verksamheten.

- Vi har flera utmaningar i vården som måste lösas, och begränsade skattemedel för att göra det med. Vi ser vårdköer och personalbrist och vi behöver investera för att skapa en bättre vård. Då behöver vi prioritera så att resurserna används rätt. Regeringen väljer att prioritera den vård som kommer alla till del, säger Magdalena Andersson.

För förmån av vård och läkemedel utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands föreslås att skattefriheten består. Skattefriheten föreslås även bestå för statligt anställda stationerade utomlands. Även insatser i form av företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabilitering kommer att vara fortsatt skattefria för arbetstagarna.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2018 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Robert Sand
Rättssakkunnig/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 83 09  

Genvägar
Lagrådsremiss: Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Publicerad 15 februari 2018