En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Kan man göra avdrag för dubbelt boende när man bor inneboende under veckorna? Arbetet sker på annan ort och jag har en lägenhet där jag bor annars.

4 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  mar 22, 2011

  Hej MariaW!

  Om du har tagit anställning och flyttat till en ny bostadsort men behållit en bostad för dig, din make, sambo eller familj på den tidigare bostadsorten kan du få avdrag för ökade levnadskostnader på grund av dubbel bosättning.

  Du får göra avdrag för måltider och småutgifter för den första månaden av vistelsen på den nya orten.

  Du får göra avdrag för utgifter för logi under längst två år. För gifta och sambor får avdrag göras även efter den tiden om den dubbla bosättningen föranleds av makens eller sambons förvärvsverksamhet. I sådana fall får du göra avdrag unders normalt sammanlagt längst fem år.

  För måltider och småutgifter får du göra ett schablonavdrag med 63 kr per hel dag du vistas på den nya orten.

  Du får avdrag för den faktiska bostadsutgiften på den nya orten med belopp som du kan styrka.

  Du har rätt till avdrag för en hemresa per vecka för billigaste färdsätt. Om allmänna kommunikationer saknas får du avdrag för hemresor med egen bil med 18:50 kr per mil.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  MariaW
  mar 23, 2011

  Tack för svaret! Har en följdfråga. Kan man också yrka på avdrag för resor mellan veckopendlings bostaden och arbetet? Ca 2x10 mil/dag.

 1. anon
  Ove Grip
  mar 23, 2011

  Hej igen MariaW!

  Om du veckopendlar är resorna att betrakta som hemresor. Om du dagpendlar är det fråga om resor till och från arbetsplatsen. Avdrag för sådana resor medges för skälig kostnad, dvs. för kostnad för billigaste färdmedel. Avdrag för bilresor kan medges om det av omständigheterna klart framgår att användandet av bil i stället för allmänt kommunikationsmedel regelmässigt medför en daglig tidsvinst på minst två timmar.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  MariaW
  mar 24, 2011

  Tack för svaren !