En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen tar ytterligare steg i arbetet mot skattefusk och skatteundandragande. Regeringen har idag lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg vid rättelser. Syfte med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande. Skattetillägget är ett viktigt verktyg för att säkra ett korrekt uppgiftslämnande och ett korrekt uttag av skatter och avgifter.

- Ett välfungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för den svenska modellen och vår skattefinansierade välfärd, säger finansminister Magdalena Andersson.

Under de senaste tio åren har en kraftig ökning av rättelser på eget initiativ skett. Det beror bl.a. på utökat informationsutbyte och s.k. läckor om dolda tillgångar utomlands. Skattetillägg får inte tas ut vid rättelser på eget initiativ.

Enligt förslaget anses en rättelse inte vara på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att myndigheten ska genomföra en generell kontroll och rättelsen som har en koppling till kontrollen görs först två månader efter att Skatteverket informerat om kontrollen. I ett sådant fall ska skattetillägg kunna tas ut.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Linda Bolund Thornell
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 37 16  

Genvägar
Lagrådsremiss: Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Publicerad 15 februari 2018