En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Per Bolund talar imorgon på Social Innovation Summit om vikten av social innovation, varför regeringen satsar på sociala företag och om hur man kan använda skattesystemet för att ställa om till ökad hållbarhet.

- Sociala företag kan komma med nya lösningar på samhällsutmaningar som det offentliga av olika anledningar inte gör. Med rätt förutsättningar kan den typen av social innovation leda till ett starkare och mer hållbart samhällsbygge som kommer alla till del, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Under dagen deltar Per Bolund också i ett panelsamtal om hur vi kan bli bättre på att mäta hållbarhet och värdet av samhällsnytta, där han kommer berätta om regeringens nya mått på välstånd, ett ramverk bestående av 15 olika indikatorer för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet som kompletterar BNP i budgetarbetet.

På eftermiddagen besöker Per Bolund ett lokalt företag som säljer elcyklar, för att prata om det ökade intresset kopplat till regeringens nya elfordonspremie på 350 miljoner kronor som är en del av budgeten 2018.

- Regeringens elfordonspremie gör att stora grupper av tänkbara cykelpendlare kan få tillgång till eldrivna fordon och lättare kunna välja bort bilresor. Det ger minskade utsläpp, men också renare och mer levande städer säger biträdande finansminister Per Bolund.

Social Innovation Summit arrangeras i Malmö av Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola.

Publicerad 13 november 2017 · Uppdaterad 13 november 2017