En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Med anledning av tidigare frågor och svar om svensk kapitalförsäkring för utlandsboende svensk och begränsad skattskyldighet i Sverige så vore jag tacksam för ett klargörande.

För närvarande så betalar man en avgift  (skatt) på 0,375% av förmögenhetsvärdet på innehållet i försäkringen. Säg värdet av försäkringen är kr.1.000.000. så betalar man förenklat indirekt kr. 3.750:- via försäkringsbolaget till statskassan. Kan man som ickeboende i Sverige begära från försäkringsbolaget eller skattemyndigheten återbetalning av detta belopp helt eller delvis?

Är det möjligt att begära att försäkringsbolaget  pga av min begränsade skattskyldighet att inte dra den svenska skatten?

10 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  sep 12, 2017

  Hej!

  Tyvärr går det inte att få tillbaka denna skatt då det är försäkringsbolaget som är skattskyldigt för denna avkastningsskatt. Vill du undvika den svenska avkastningsskatten måste du avsluta den.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  sep 13, 2017

  Tyvärr så tror jag DA har rätt. Men hur skattas utdelning från Kförsökring. Enligt Svenska regler för oss som är begränsat skatteskyldiga ? Här i HR tror jag knappt de vet vad en Kf är varför de troligen betraktar den so en vanlig depå. Fär aktier och fonder köpta före 2016 utgår ingen skatt här och från Svenskt perspektiv ej heller. Men Daniel, vad gäller för tex IPS, som vid flytt omvandlas till vanlig depå. Här tror jag de också betraktar det som vanlig depå, vilket i så fall betyder, i mitt fall, att jag kan plocka ut samtliga medel till 0 skatt. Men jag har frågat Skandia, som lovat återkomma. Men vad tror du Daniel?

   

   

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  sep 13, 2017

  Hej Mats!

  Alla ersättningar från en kapitalförsäkring är skattefria oavsett om utbetalningen avser utdelning, kapitalvinst mm.

  Om du omvandlar tex en IPS till vanlig depå så är min bedömning att det i Sverige ska ses som en vanlig depå efter omvandlingen vilket i ditt fall gör att försäljningarna är skattefria.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  10holloway
  okt 08, 2017

  Läste ett intressant inlägg om kapitalförsäkring tagen av en begränsat skattskyldig i SE.

  Om jag sedan många år är boende i GB och "non dom" dvs att man skattar i GB på en remittance basis. Vill öppna en kapitalförsäkring i SE så att eventuella reavinster och utdelning inte överförs eller tas ut från försäkringen vare sig itill SE eller UK utan återinvesteras inom densamma.

  Kan man på den basis (och oavsett beloppets storlek) förbli obegränsat skattskyldig i SE?

  Kan man på den basis bli skattskyldig i SE eller alternativt skattskyldig i UK eller skattskyldig i såväl både UK som SE?

  Anledningen att ta kapitalförsäkringen i SE i stället för något annat land är enkelheten med skattebeläggning, (en enhetlig skatt) men framför allt att det blivit billigare att investera i utländska värdepappaer i SE än i många andra EU - länder .

  CHF

 1. anon
  D Andersson
  okt 08, 2017

  Hej!

  Om man bara äger en kapitalförsäkring i Sverige så kan man inte bli obegränsat skattskyldig i Sverige. I Sverige kan man bara bli skattskyldig för avkastningsskatten.

  Huruvida man blir skattskyldig i Storbritannien beror på brittiska regler men det är helt korrekt att Storbritannien ibland tillämpar remittance regler dvs att beskattning endast sker i Storbritannien om pengarna tas in i Storbritannien. Därmed kan det bli så att kapitalförsäkringen inte i Storbritannien.

  Det kan dock vara bra att känna till att remittance inte bara handlar om pengarna förs över tex om du säljer aktier inom kapitalförsäkringen, köper en bil i Sverige och tar in bilen till Storbritannien så räknas det som om du fört över pengarna. Det är därför viktigt att känna till exakt hur remittance reglerna fungerar.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  okt 08, 2017

  Hej Daniel ! Menar du att innehav av en KF i Sverige alena innebär att man är obegränsat skatteskyldig i SE ?  Vidare, är du säker på att mina IPS som omvandlats till vanliga depåer på Skandias och Avanzas intiativ - jag tillfrågades inte - kan tas ut skattefritt fpr mig här i HR som ingen reaskatt har på aktier och fonder köpta före 2016? Jag frågade Kaj, på uppdrag, som kom med ett svävande svar och jag har frågat Skandia som fortfarande dröjer med ett definitivt svar. Således, år du säker ?

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  okt 08, 2017

  Hej Mats!

  Har du en kapitalförsäkring så räcker det inte för att du ska bli obegränsat skattskyldig dvs har du bara en kapitalförsäkring i Sverige så är du begränsat skattskyldig.  Min bedömning utifrån uppgifterna är att det är skattefritt men rekommenderar dig att invänta svaret från Skandia då de har koll på alla förutsättningar.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  okt 10, 2017

  Tack för svar Daniel. Får att kolla hur uttag från Kf i SE redovisas och skattas gjorde jag i dag ett symboliskt uttag om tusen SEK. Sedan får jag heuristiskt lära mig hur detta i praktiken betraktas i SE såväl HR som kan pålägga skattetillågg men dock i såfall på tusen SEK, dvs en struntsumma. Ringde även SKV beträffande IPS omvandlingen. De kunde inte ge ett rakt besked men lovade att återkomma. I slutändan kommer jag be SKV att ge besked skriftligen ! Skandia tar sin tid ! Spännande fortsättning följer !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  okt 10, 2017

  Skall tilläga att på mina ITP dras avkastningsskatt precis som tidigare, dvs pensionsförsäkring. På IP dras ingen avkastningsskatt längre dår jag ör investerad i fonder, men på Skandia, där min IPS ligger i Investor, dvs en aktie drar man, enligt avtal 15 procent källskatt, varefter jag måste erlägga samma belopp här i HR. Mao så skattas IPS som om det vore som om det vore en depå för utlandssvensk , i mitt fall i HR. Enligt deduktion måste därför IPS anses vara en depå för mig. Men jag får avvakta SKV och Skandias svar. Beträffande KF som är en svensk juridisk person, så dras schablonskatt. Vad jag måste kolla beträffande KF är vad som hönder om jag efter flytt tar ut pengar och därefter investerar i vanliga fonder på vanlig depå. Tror att detta bäst görs heuristiskt fast med ¨låg summa initialt varefter jag kan ta upp det med det lokala skattekontoret i HR och därmed framtvinga ett svar.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  okt 10, 2017

  Och faktum år att jag dumt nog, sedan jag flyttade till HR 2012, stoppat in ca 8 Msek i existerande KF.Frågan är intressant då, som DA påpekat, schablonskatt alltid dras på Svensk KF!  Så dags att kolla uttag innan mer går in ! IPS är en helt annan problematik ! Snarare en potentiell möjlighet ! Uttag från KF är intressant endast för att bli av med schablonskatt ! Samt att förstå uttagskonsekvensen från annat land där 10 års regeln satts ur spel.

  <p>Mats</p>