En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Hur blir de skattemässiga effekterna av att äga en andel av ett HB genom ett offshorebolag? Hur görs då egentligen vinstbeskattningen från HB:t?

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jan 23, 2006

  Hej Daraven!

  Om offshorebolaget faller under de s.k. CFC-reglerna, skall de svenska ägarna beskattas för sina andelar av vinsten i CFC-bolaget och CFC-bolagets vinst skulle  i sin tur kunna sägas bestå av dess andel i handelsbolagets vinst.

  Frågan som återstår är då hur en utländsk ägare till ett svenskt handelsbolag beskattas, om den utländska ägaren är ett bolag men inte ett CFC-bolag. Normalt sett bör beskattning i sådana fall ske i det utlänska bolagets hemland men skulle verkligen Sverige helt avstå från beskattning? I dubbelbeskattningsavtalen är handelsbolag i regel inte omnämnda. Det fall Du tar upp är alltså svårtbedömt, som jag ser saken. Finns det någon annan som vet?

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  brskatt
  feb 11, 2006

  Ett svenskt HB som driver verksamhet beskattas i Sverige pga definitionen fast driftställe.
  En utländsk juridisk person, exempel engelsk bolag, som är delägare i HB beskattas i Sverige i inkomstslaget näringsverksamhet. Anledningen till detta är 1. fast driftställe för HB 2. Det engelska bolaget blir begränsat skattskyldig i Sverige för inkomster som härrör från ett fast diftställe.

  I dubbelbeskattningsavtalen regleras dett oftas i ertikel 7 som anger att det land som har det fasta driftstället har beskatningsrätten för rörelseinkomster, dvs i detta fall Sverige.

  Men... nu kommer det en intressant frågeställning. Om HB bedriver byggverksamhet i Sverige så föreligger det ett fast driftställe i landet. Nu kommer det intressanta, dubbelbeskattningsavtalet anger att om det förligger ett fast driftställe i det land som man bedriver verksamhet i, så ska beskattningen ske där. Det är det fasta driftstället som bestämmer beskattningen. MEN.... i de flesta dubbelbeskattningsavtal, artikel 5, undantar byggverksamhet. Innebörden torde bli att enligt dubbelsbeskattningsavtalet blir det inget fast driftställe i Sverige utan istället ska beskattningen ske i England.

  Vill gärna få en kommentar till detta... en fråga för SRN?

 1. anon
  Clas Ramert
  feb 13, 2006

  Hej brskatt!

  Det här är verkligen mycket intressanta frågeställningar. Anledningen till att jag inte omedelbart kan ta till mig Ditt resonemang om fast driftställe är att detta fasta driftställe i exemplet skulle ägas av ett handelsbolag. Detta är inte skattskyligt till inkomstskatt. Möjligen skulle den utändske ägaren av en handelbolagsandel kunna anses driva verksamhet i Sverige genom ett fast driftställe men det verkar lite "krystat". Är det någon som har erfarenhet av detta?

  När det gäller dubbelbeskattningsavtalet med Storbritannien står det i artikel 5 punkt 3: "Plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än tolv månader." Avgörande blir således hur lång tid byggnadsverksamheten pågår.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB