En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

10 åtgärder för att motverka skatteflykt

Finansminister Magdalena Andersson presenterar i dag regeringens program mot skatteflykt och skatteundandragande.

Ett fungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för den svenska modellen. Skatteflykt och skatteundandragande innebär mycket stora kostnader för världens länder, säger finansminister Magdalena Andersson.

EU-länderna bedöms förlora 50 miljarder euro årligen på organiserade momsbedrägerier. Inom företagsbeskattningen bedömer OECD att det globala skatteundandragandet uppgår till 100-240 miljarder dollar om året.

Det bedrivs ett internationellt arbete i de här frågorna, bland annat inom ramen för G20/OECDs projekt mot skattebaserosion och vinstflyttning (BEPS) och genom det globala forumet för transparens och informationsutbyte på skatteområdet.

Ytterligare åtgärder behöver dock vidtas såväl på internationell som på nationell nivå. Regeringen ser följande åtgärder som centrala i det fortsatta arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt:
1.Inkludera fler länder i globala standarder för transparens och informationsutbyte
2.Inför automatiskt informationsutbyte om verkliga ägare
3.Inför informationsplikt för skatterådgivare
4.Skapa en global svart lista över icke samarbetsvilliga länder och inför skarpa motåtgärder
5.Stärk arbetet mot momsbedrägerier
6.Förstärk skattetilläggets avskräckande effekt
7.Förstärk Skatteverkets resurser
8.För upp skattefrågor på styrelsenivå i företagen
9.Stötta kapacitetsbyggnad i utvecklingsländer
10.Vidta ytterligare åtgärder mot inhemskt skattefusk och svartarbete

Läs mer om de olika åtgärderna.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-543 84 87
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator

Claes Lundgren
Ämnesråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 15 35

Ladda ner
Program: Arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt
Presentationsbilder: Regeringens 10-punktsprogram mot skatteflykt

Publicerad 28 april 2016 · Uppdaterad 28 april 2016