En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, jag äger sedan 15 år aktier i ett Australiensikt holding bolag. Miin ägarandel är cirka 12% och totalt är vi 30 delägare i holdingbolaget. Holidngbolaget har ingen egen verksamhet men äger alla aktier i 2 andra operativa Australiensiska bolag. De två operativa bolagen har inget samband verksamhetsmässigt och har inte haft det de senaste 14 åren. De 30 delägarna arbetar alla i något av de 2 operativa bolagen.

Nu har tiden kommit till att sälja hela bolagsstrukturen och då uppstår några frågor. Vi har 2 köpare som vill köpa var sitt av de operativa bolagen. Båda bolagen kommer att säljas för ungefär lika mycket pengar. Rent praktiskt lutar det åt att vi bryter ut det operativa bolaget där jag är aktiv först och säljer det som ett eget bolag. Nästa försäljning sker genom att den andra köparen köper det som återstår av holdingbolaget.

I den första försäljningen tycker jag inte att mina aktier borde räknas som kvailificerade fast jag arbetar aktivt i bolaget pga utomståenderegeln (40% av aktierna ägs av ägare som arbetar i det andra operativa bolaget). Håller ni med ?

I den andra försäljningen anser jag det självklart att mina aktier är okvalificerade (inte aktiv i bolaget).

Om man istället sålde hela holdingbolaget med dotterbolag till en köpare, skulle det på något påverka bedömningen runt om mina aktier är kavlificerade eller inte ?

// Mvh Lars

3 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  jun 07, 2021

  Hej Lars!

  Jag är lite fundersam hur ni tänkt bryta ut dotterbolagen. Risken än nämligen överhängande att det kan utlösa någon form av förmånsbeskattning av dig om du tar emot aktierna utan att betala för dem eller köpa dem för ett pris under marknadsvärdet. För att undvika detta skulle det krävas att aktierna såldes för marknadsvärdet. Vinsten skulle då hamna i holdingbolaget och aktierna i holdingbolaget kommer att vara kvalificerade så länge aktierna i dotterbolaget du behåller är kvalificerade.

  Jag skulle nog råda dig att registrera dig som kund hos oss så vi kan titta lite mer ingående på hur transaktionerna kommer att gå tillväga.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  LarsG
  jun 08, 2021

  Hej Dan, tack för svar. Precis som du säger så kommer holdingbolaget att säljag sina aktier till marknadsvärde och varje individ kommer sedan äga individuellt i det nya bolaget (kommer bli reavinstskatt både för holdingbolag och individer i Australien i det steget). Min fråga är nog egentligen bara om den strukturen som jag beskrivit resulterar i kvalificerade andelar för mig ? Hade hoppas att så inte var fallet tack vare utomståenderegeln då 40% ägs av ej aktiva ägare ? Förstår också om det inte är helt enkelt att svara entydigt på den frågan.

  // Mvh Lars

  Egentligen är nog min fråga endast

  <p>LarsG</p>

 1. anon
  D Andersson
  jun 08, 2021

  Hej Lars!

  Då blev det tydligare. Min bedömning skulle då vara att aktierna skulle vara kvalificerade då det räcker att delägarna varit verksamma i moderbolaget de senaste fem åren. De delägare som inte varit verksamma i det bolag du köper har ju varit verksamma i det andra dotterbolaget vilket lett till att aktierna i holdingbolaget varit kvalificerade.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB