En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressinbjudan: Penningtvättsutredningen presenterar betänkande

I dag bjuder finansmarknadsminister Per Bolund och särskilde utredaren Kent Madstedt in till pressträff med anledning av överlämnandet av betänkandet ”Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansering av terrorism – fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag”.

Vid pressträffen presenteras 2015 års penningtvättsutrednings förslag av särskilde utredaren Kent Madstedt, f.d. chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten. Finansmarknadsminister Per Bolund finns tillgänglig för frågor samt enskilda intervjuer.

Tid: Måndag 1 februari kl. 15.00

Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad. Medtag presslegitimation.

Utredningen har sett över det svenska regelverket gällande åtgärder mot penningtvätt och finansering av terrorism. I betänkandet lämnas förslag till en ny lag samt flera förändringar i lagar som reglerar bl.a. bankers, advokaters och revisorers verksamhet. Regelverket ställer krav på företag och personer i särskilt utsatta verksamheter att vidta åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet utnyttjas för olagliga syften. Regelverket har stor betydelse för de rättsvårdande myndigheternas möjligheter att upptäcka och beivra brott med finansiell anknytning.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund 
Telefon 08-405 10 00 (växel) 
Mobil 072-2494468
e-post till Martin Kling, via registrator

Publicerad 01 februari 2016 · Uppdaterad 01 februari 2016