En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, 

Jag har en fråga angående dubbelbeskattning för inkomst intjänad i Storbritannien. Jag är pilot med hemvist i Sverige, men som jobbar och flyger för ett flygbolag i Storbritannien där jag även har min bas. Eftersom jag inte spenderar mer än 183 dagar i Storbritannien anses min hemvist vara i Sverige där jag också är obegränsat skatteskyldig. 

Eftersom jag har betalat skatt i Storbritannien trodde jag att jag kunde räkna av det från min svenska skatt, men Skatteverket nekar det och hänvisar till Lag 2015-666, Artikel 14 Punkt 3: ”Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel ska ersättning som en person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik (i andra fall än ombord på skepp eller luftfartyg som används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten) beskattas endast i denna stat.”

Bör detta tolkas som att inkomst som jag tjänat när jag tjänstgjort på ett luftfartyg ska beskattas i det land som jag har min hemvist i, alltså Sverige, torts att varken bolaget, landet vars luftfartygen är registrerade i, eller destinationerna har något med Sverige att göra? Gäller samma lag även inkomst som man tjänat när man inte tjänstgjort på ett luftfartyg, såsom standby-tjänst på marken?   

Stort tack på förhand! 

3 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  jan 29, 2021

  Hej!

  Detta beror lite på var du flyger. Om du endast flyger i Storbritannien för ett brittiskt bolag får inkomsten beskattas i Storbritannien och Sverige ska medge avräkning, annars ska inkomsten endast beskattas i Sverige. I det sistnämnda fallet så tas ingen hänsyn till var bolaget eller flygplanet är registrerat utan den enda relevanta är hemviststaten.

  Skatteverket inställning är att samma regler ska tillämpas vid standby-tjänst.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Pilot i UK
  feb 02, 2021

  Hej Daniel, 

  Stort tack för ditt svar! 

  Så, om jag har förstått detta rätt: Jag flyger för ett brittiskt bolag, har min bas i Storbritannien, och flyger inom Europa (inte inom Storbritannien), då skall jag endast beskattas i det land jag har min hemvist i, alltså i Sverige?

  Enligt artikel 21 från samma lag (2015-666) "Undvikande av dubbelbeskattning

     1. Beträffande Sverige ska dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:
        a) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt lagstiftning i Förenade konungariket och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Förenade konungariket, ska Sverige - med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framledes kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) - från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den skatt i Förenade konungariket som erlagts på inkomsten.
        b) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som i enlighet med detta avtal beskattas endast i Förenade konungariket, får Sverige, vid fastställande av skattesatsen för svensk progressiv skatt beakta den inkomst som ska beskattas endast i Förenade konungariket."

  Så, trots att jag redan har betalat skatt i Storbritannien, måste jag då även betala full skatt på hela min inkomst i Sverige, för att sedan begära tillbaka redan betald skatt från Storbritannien? 

  Tack på förhand!

   

   

 1. anon
  D Andersson
  feb 03, 2021

  Hej igen!

  Orsaken till att Skatteverket inte medges avräkning är att inkomsten endast ska beskattas i Sverige dvs Storbritannien har ingen rätt att beskatta inkomsten alls. Därför medger inte Sverige avräkning utan du måste kräva pengarna tillbaka i Storbritannien.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB