En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Är det OK att få lön över 26200 kronor insatt på en pensionsförsäkring? Vad får det för konsekvenser för mig som företagare? Blir det arbetsgivaravgift på den överskjutande delen? Blir det skatt för den anställde direkt eller när han tar ut pensionen? Den anställde slippen ju den statliga skatten på den delen eller hur?/Tacksam för svar

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  nov 27, 2007

  Hej Tinnas2001!

  Om lönen är fastställd till 26 200 kr jämte en överenskommelse om att arbetsgivaren ska betala den anställdes privata pensionförsäkringspremier, så utgör ju dessa inbetalningar en del av avtalad lön. Premierna ska beskattas fullt ut och arbetsgivaren betala avgifter även på denna del. Arbetstagaren har sedan rätt till avdrag för erlagda premier enligt gällande regel maximerat till ett halvt prisbasbelopp.

  Utöver kontant lön kan avtal om tjänstepension ha ingåtts, där arbetsgivaren har att följa ett både kvantitativt och att kvalitativt regelverk. På avsättningarna ska arbetsgivaren sedan betala särskild löneskatt. 

  I båda exemplen beskattas den anställde först då pensionen betalas ut.

  Hälsningar/Hans

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se