En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Betänkandet Energiskatt på el överlämnat idag

Utredningen om sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el överlämnade idag sitt betänkande Energiskatt på el – En översyn av det nuvarande systemet till regeringen.

Utredningen har sett över dagens system för beskattning av el och bland annat tittat på hur den el som förbrukas i större datacenter ska beskattas och hur skattereglerna kan göras mer långsiktigt hållbara i förhållande till EU-rätten. Stabila och förutsägbara skatteregler är grundläggande för att skapa attraktiva villkor för näringslivet i Sverige.

- Utredningen har gjort en ordentlig genomlysning av hur el energibeskattas i olika sektorer. Jag välkomnar särskilt förslaget om lägre beskattning av el som förbrukas i större datacenter, säger Charlotte Svensson, statssekreterare på Finansdepartementet, som har tagit emot utredningen.

- Däremot är det inte aktuellt att slopa den särskilda nedsättningen av elskatt i norra Sverige innan vi har hittat alternativa lösningar. Regeringen kommer att noggrant undersöka vilka alternativa utformningar av nedsatt elskatt som är möjliga inom ramen för EU-reglerna, säger hon.

Betänkandet ska nu remitteras för att samla in synpunkter på de förslag som lämnats i betänkandet.

Det ikraftträdandedatum som utredningen föreslagit är den 1 januari 2017.

SOU 2015:87 Energiskatt på el – En översyn av det nuvarande systemet

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-543 84 87
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Publicerad 09 oktober 2015 · Uppdaterad 09 oktober 2015