En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Dagens Juridik informerar om att ett ökat internationellt samarbete mellan olika skattemyndigheter leder till högre skatteintäkter för Sverige. Under förra året ledde uppgifter från andra länders skattemyndigheter till att Skatteverket beslutade om sammanlagt 677 miljoner kronor i höjd skatt. År 2014 gjorde 2 714 personer självrättelser av tidigare deklarationer, vilket ledde till 329 miljoner kronor i höjd skatt.

Dessutom ledde myndighetens utredningar, i vilka man använde sig av uppgifter från andra länders skattemyndigheter, till 677 miljoner kronor i ökade skatter och avgifter genom skattebeslut för både bolag och privatpersoner.

- Det internationella informationsutbytet om inkomster och skatter är mycket mer omfattande idag än bara för några år sedan och fortsätter utvecklas. För oss innebär det ytterligare verktyg i vårt arbete för att alla ska betala rätt skatt, säger Margareta Nyström, ansvarig för internationell kontroll på Skatteverket.

Ett exempel på den pågående utvecklingen av informationsutbyten är att från och med den 1 januari i år ska EU:s medlemsländer automatiskt rapportera inkomster till varandras skattemyndigheter. Det handlar till exempel om inkomster från anställning, styrelsearvoden, pensioner, försäkringar och uppgifter om fast egendom.

Ökat informationsutbyte och gemensamma regler är prioriterade frågor i Skatteverkets internationella arbete, uppger myndigheten.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, driver tillsammans med G20-länderna ett samarbete som kallas BEPS, Base Erosion Profit Shifting. Sverige deltar i samarbetet på ett aktivt sätt.

- Ett av flera förslag som diskuteras är att företag särskilt ska rapportera olika typer av skatteupplägg redan när de genomförs. Detta ger möjligheter för både Skatteverket och lagstiftaren att agera och ge vägledning i ett tidigt skede, säger Tomas Algotsson, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning, i en kommentar.