En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/15853/a/186255

Pressmeddelande
14 februari 2012
Finansdepartementet

Förslag till skärpta regler för revisorer i finansiella företag

Finansdepartementet föreslår skärpta regler för revisorer i banker och andra
finansiella företag. Förslagen i den promemoria som nu går ut på remiss ska stärka
revisorns oberoende och utjämna vissa skillnader mellan reglerna för revision av
börsföretag och reglerna för revision av finansiella företag. Förslagen är
Finansdepartementets del av överenskommelsen som finansmarknadsminister Peter Norman gjorde med revisionsbranschen i februari 2011 om åtgärder för att stärka förtroendet för revisionen av finansiella företag.

- Nu genomför vi åtgärder som stärker förutsättningarna för en stark och oberoende
revision av finansiella företag. Vi vet hur viktigt det är att säkra ordning och
reda inom den finansiella sektorn, och här spelar revisorn en nyckelroll. Nu väntar
jag mig att revisionsbranschen på allvar tar tag i sin del av överenskommelsen om
stärkt revision, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Förslagen innebär att:
- Det nuvarande kravet på rotation av ansvarig revisor i börsbolag utökas till att
även omfatta revisorer i banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag och
försäkringsföretag.
- I dessa företag ska styrelsen som huvudregel ha ett revisionsutskott.
- Styrelsen ska, efter rekommendation från revisionsutskottet, ta beslut om
företaget får anlita revisorn för andra tjänster än revisionstjänster.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 november 2012.

Överenskommelsen med revisionsbranschen omfattar utöver ovan nämnda lagförslag
följande:
- Åtgärder för att förbättra kvaliteten i revisionen, bl.a. förstärkt granskning av
de finansiella företagens interna kontrollfunktioner. Granskningen ska inriktas mot
dels kvaliteten i bolagets interna kontrollfunktioner, dels vilken ställning som den
interna kontrollfunktionen har i bolaget.
- Åtgärder för att stärka dialogen mellan revisorerna och Finansinspektionen.

Kontakt:
Victoria Ericsson
Pressekreterare hos Peter Norman
08-405 58 62
076-128 93 45

Gabriella Johansson, ämnesråd
Enheten för försäkring och redovisning
08-405 15 06

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Ds 2012:4 Revision i finansiella företag (http://www.regeringen.se/sb/d/15681/a/186254)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Peter Norman