En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Förslag om skattefri secondhandförsäljning till Lagrådet

Regeringens förslag om skattefrihet för secondhandverksamheter som bedrivs av ideella föreningar och registrerade trossamfund har i dag överlämnats till Lagrådet. Förslaget överensstämmer med den promemoria som Finansdepartementet remitterade i maj 2015.

- Med det nya lagförslaget förtydligas skattereglerna så att ideella föreningar och registrerade trossamfund även fortsättningsvis har goda förutsättningar att driva det angelägna arbete som de utför i samhället och de arbetstillfällen som de bidrar med, säger finansminister Magdalena Andersson.

Förslaget omfattar allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund som bedriver försäljning av skänkta begagnade varor. Det föreslås träda i kraft 1 januari 2016.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-543 84 87
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Publicerad 14 augusti 2015 · Uppdaterad 14 augusti 2015