En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
 7 februari 2014
 Finansdepartementet

Ändrade regler om när avkastningsskatt ska redovisas

I en remiss som lämnats till Lagrådet idag föreslår regeringen ändrade regler om när avkastningsskatt ska redovisas av vissa skattskyldiga.

Förändringen gäller vilket beskattningsår de som har ett brutet räkenskapsår och som innehar bl.a. en utländsk pensions- eller kapitalförsäkring ska ta upp skatteunderlag för avkastningsskatt och vad som i dessa situationer ska avses med beskattningsår i skatteförfarandelagen. Syftet med förslaget är att endast en deklarationstidpunkt per år ska bli aktuell för varje skattskyldig.

Regeringen klargör dessutom att räkenskapsåret är beskattningsår för svenska handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar i vissa lagar.

I lagrådsremissen lämnas också förslag om att svenska handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar med säte i Sverige ska återinföras som skattskyldiga till avkastningsskatt för innehav av bl.a. utländsk pensions- eller kapitalförsäkring. Avsikten har hela tiden varit att dessa ska vara skattskyldiga, men en icke avsedd följd av en terminologisk ändring har gjort att de inte längre omfattas av skattskyldigheten till avkastningsskatt. Denna brist vill nu regeringen rätta till.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2014.

Kontakt
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 40 23
070-283 95 97

Terese Danielsson, rättssakkunnig
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 41 92