En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Förslag om undantag från moms på vissa posttjänster

Regeringen har idag remitterat en promemoria om moms på posttjänster. I promemorian föreslås att vissa posttjänster samt frimärken ska undantas från moms.

De posttjänster som undantas är sådana som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten enligt postlagen och som tillhandahålls av den som är utsedd att tillhandahålla denna tjänst enligt postlagen, för närvarande PostNord Group AB. I den samhällsomfattande posttjänsten ingår insamling och utdelning av postförsändelser (brev och paket) upp till 20 kg. Undantaget gäller dock inte för samhällsomfattande posttjänster vars villkor förhandlats individuellt.

Dessutom föreslås att frimärken ska undantas från moms. Slutligen föreslås i promemorian vissa följdändringar i reglerna om omsättningsland för posttjänster och så kallade terminalavgifter

Förslaget föranleds av att Sverige den 21 april 2015 fälldes av EU-domstolen för överträdelse av EU-rätten genom att inte undanta vissa posttjänster samt frimärken från moms. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2016.

Promemoria: Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-543 84 87
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator
Anna Sundblad Stahre
Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 14 36
e-post till Anna Sundblad Stahre, via registrator

Publicerad 18 juni 2015 · Uppdaterad 18 juni 2015