En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har en affärsidé som i princip innebär försäljning via Internet till svenska/nordiska kunder. Verksamheten kommer jag bedriva från Thailand och tänker därför flytta från Sverige - har ingen väsentlig anknytning till Sverige. Anmäler om utflytt till folkbokföringen och därmed får jag ingen deklaration!?! Verksamheten kommer inte ha fast driftställe i Sverige utan i Thailand. Min fråga är om det finns "risk" att beskattas för verksamheten i Sverige och om någon har koll på skattereglerna i Thailand? Är det rimligt att köra allt från offshore eller ha ett bolag i Thailand med offshorebolaget som delägare - därmed ta ut lön i Thailand. Det senare för att visa Skatteverket att bolag i Thailand och beskattas även där. Tacksam för input!

3 Kommentarer
 1. anon
  cgbonde
  jan 09, 2009

  Tax Rates

  Corporate Income Tax

  A. Tax on net corporate profits

  (1) Ordinary company
  rate: 30%

  (2) Small company (paid up capital <5m baht)

  - Net profit not exceeding 1m baht
  rate 15%

  - Net profit over 1m baht but not >3m baht
  rate 25%

  - Net profit exceeding 3m baht
  rate 30%

  B. Tax on gross receipts

  C. Remittance tax

  Foreign company disposing profits out of Thailand
  rate 10%

  D. Foreign company not carrying on business in Thailand receiving income from Thailand

  (1) Dividends
  10%

  (2) Interests
  15%

  (3) Professional fees
  15%

  (4) Rents from hiring property
  15%

  (5) Royalties from goodwill, copyright and other rights
  15%

  (6) Service fees
  15%

  Personal Income Tax

  Level of taxable income (baht)
  Marginal Tax Rate

  1- 100,000
  exempt

  100,001 - 500,000
  10%

  500,001 - 1,000,000
  20%

  1,000,001 - 4,000,000
  30%

  Over 4,000,000
  37%

  Note: Expatriates working for ROH can elect to be taxed at the rate of 15% for 2 years instead of normal progressive tax rates

  Withholding Tax from Bank Deposits
  Rate

  A. For individuals
  15%

  B. For companies
  1%

  C. For foundations
  10%

  Value Added Tax
  Rate

  Level of taxable income (baht)

  Over 1,800,000
  7%

  Deposit or loan of foreign currency provided solely for overseas lending
  Rate

  Corporate Income Tax
  15%

  Foreign company not carrying business in Thailand
  Exempt

  Foreign bank, including branch or representative office in Thailand
  Exempt

  Personal Income Tax

  Foreigner with overseas domicile
  Exempt

  Source: Revenue Department, November 2007
  Website: www.rd.go.th

  Double Taxation Agreements exist with the following:

  Armenia, Australia, Austria, Bahrain, Bangladesh, Belgium, Bulgaria, Canada, China, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Israel, Italy, Japan, Korea, Kuwait, Laos, Luxembourg, Malaysia, Mauritius, Nepal, the Netherlands, New Zealand, Norway, Oman, Pakistan, the Philippines, Poland, Romania, Seychelles, Singapore, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States, Uzbekistan and Vietnam.

  Source: Revenue Department, April 23, 2008
  Website: www.rd.go.th

  Updated 13 May 2008

 1. anon
  cgbonde
  jan 09, 2009

  Det finns skatteavtal med Thailand från 89, se http://www.skatteverket.se/download/18.2132aba31199fa6713e80007243/360_7641_thailand.pdf

  Enligt artikel 4 gäller hemvistbegreppet med väsentlig anknytning och utsläcks den så är det fråga om bosättning i Thailand. Vidare finns i art 5 en skrivning om fast driftställe och där kan jag inte se att en domän/server som ligger utom Sverige och verksamheten bedrivs i Thailand skulle ge fast driftställe i Sverige enbart på grunden att kunderna finns i Sverige och bearbetas från Thailand. Vidare ska bolaget i Thailand ha postgiro i Sverige vilket inte ger driftställe status.

  När det gäller fria yrkesutövare och rörelseinkomst från denna gäller i art 16 en 90 dagars regel som avviker från vanliga regler om begränsad skattskyldighet. Med andra ord blir man skattskyldig om verksamheten bedrivs i Sverige mer än 90 dagar som fri yrkesutövare.

  Slutsats: inkomsterna skall beskattas i Thailand.

  Fysisk person som är bosatt i Thailand (resident) erlägger i princip skatt för inkomst som härrör från källa i Thailand och för inkomst som härrör från källa i utlandet, under förutsättning att inkomsten överförs till Thailand. Fysisk person anses bosatt i Thailand om han vistas där under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt
  uppgår till minst 180 dagar under ett beskattningsår (kalenderår).

  Här kommer verksamheten bedrivas i Thailand men inomsterna överförs till Offshore destination och det som överförs täcker i princip "lön" som beskattas t.ex. 1 000 000 bht som motsvarar 200 000 kr/år till en skattesats på dels 15 skatt i bolagsskatt och dels 20 individskatt dvs 35 % går i beskattning. Därmed 60 000 kr/år med ett netto på 140 000 kr/år eller 700 000 bht/år.

  I Sverige skulle motsvarande 200 000 kr/vinst ge drygt 60 000 kr/året vilket aldrig skulle godtas av SKV som kontantberäkning.

 1. anon
  Clas Ramert
  mar 07, 2009

  Hej CG!

  Anledningen till att jag inte svarat på denna fråga är att den inte hamnat under den vanliga rubriken: "Frågor till skatter.se". Nu var kanske inte heller Din avsikt att jag skulle svara utan att Du ville få kontakt med andra som avser att flytta till Thailand.

  Inom ramen av ett gratissvar kan jag inte gå så djupt i Dina frågeställningar men Du har läst på bra och det blir inte fast driftställe i Sverige bara för att kunderna och ett plusgiro finns här. Om verksamheten verkligen bedrivs från Thailand och Du bor där samt inte har väsentlig anknytning till Sverige, så kanske det här går. 

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB