En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
26 maj 2015
Finansdepartementet
Långtidsutredningen 2015

Ny rapport föreslår successiva reformer för en bättre bostadsmarknad

Långtidsutredningen presenterar i dag en ny underlagsrapport, Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen, skriven av docent Per-Anders Bergendahl, fil. dr Monika Hjeds Löfmark och professor Hans Lind.

I rapporten konstateras att den svenska bostadsmarknaden kännetecknas av inlåsningar och låg rörlighet vilket kan hämma den ekonomiska utvecklingen. Omedelbara bostadspolitiska krafttag riskerar dock att slå mot tillväxten, i stället bör många små steg tas. I rapporten föreslås flera konkreta åtgärder för att förbättra bostadsmarknadens funktion, bland annat:
• Sätt större press på kommunerna så att mer mark planläggs och lätta på restriktioner t.ex. rörande buller och strandskydd.
• Reformera hyresmarknaden stegvis genom att bl.a. införa en ny hyressättningsmodell i nyproduktionen och för lediga lägenheter i relativt nybyggda hus.
• Sänk reavinst- och stämpelskatt och finansiera sänkningarna med en liten höjning av fastighetsskatten.
• Stärk den finansiella stabiliteten genom små successiva förändringar, t.ex. ett stegvis införande av amorteringskrav och ränteavdrag.

För frågor om rapporten, kontakta Monika Hjeds Löfmark, tel. 0703-32 22 18.

För ytterligare information om Långtidsutredningens arbete, kontakta departementsråd Peter Frykblom, tel. 08-405 24 29, eller besök utredningens hemsida www.regeringen.se/lu