En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Tidpunkten för att lämna mervärdesskattedeklaration som avser ett beskattningsår ska samordnas med deklarationstidpunkten för inkomstskatt enligt prop. 2013/14:28. Syftet med förslaget är att underlätta skatteredovisningen för de minsta företagen. Det rör sådana fysiska och juridiska personer som beräknas komma att ha ett beskattningsunderlag på högst en miljon kronor. De ysiska personer ska lämna inkomstdeklarationen senast den 2 maj och skattedeklarationen senast den 12 maj.

Juridiska personer (med undantag för dödsbon och handelsbolag) som

har beskattningsår som redovisningsperiod och som lämnar

inkomstdeklaration, ska lämna mervärdesskattedeklaration enligt

följande uppställning (inkomstskattedeklarationens inlämnade visas som jämförelse):

Om beskattningsåret går ut den

Ska skattedeklarationen ha kommit in senast den

Ska inkomstdeklarationen ha kommit in senast den

31 december

12 juli

 

1 juli

30 april

12 november

 

1 november

30 juni

27 december

 

15 december

31 augusti

12 mars

 

1 mars

 

Den som lämnar mervärdesskattedeklarationen elektroniskt får lämna den i månaden efter den månad som följer av tabellen. I januari och augusti ska mervärdesskatteklarationen i så fall ha kommit in senast den 17, i april och december den 12. Vissa begränsade möjligheter till s.k. byråanstånd ges.

Observera att det ovan sagda inte gäller för företag som idkar handel med varor eller tjänster med andra EU-länder. Det gäller inte heller handels- eller kommanditbolag eller representanter för enkla bolag eller partrederier. Om de har ”ettårsredovisning” ska de i stället lämna in deklarationen senast den 26 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Om Du vill fördjupa dig, se prop. 2013/14:28 !