En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag bor i Sverige och driver konsultverksamhet i ett AB som ägs av ett Holländskt holdingbolag.

Inom några år funderar vi på att flytta till Spanien eller Frankrike. Vi har kopplingar till båda länderna och är medvetna om att man inte ska flytta enbart av ekonomiska skäl. Vi trivs i medelhavsområdet.

Min fråga är vilken skatteeffekten blir om vi efter flytten säljer det holländska BV:t Är det något av länderna som är att föredra om man bara ser till skatteeffekten?

Undrar om någon har svar på denna frågeställning

Konsult Mysan

1 Kommentarer
  1. anon
    Inger Paulin
    nov 20, 2009

    Enligt intern rätt är Du skattskyldig för en vinst som uppstår vid försäljning av aktier i ett svenskt bolag inom en tioårsperiod efter utflyttning från Sverige men detta gäller även vinst vid försäljning av  aktier i ett utländskt bolag som förvärvats  under tid som Du har varit obegränsat skattskyldig i Sverige. Denna skatteplikt kan emellertid vara begränsad i ett skatteavtal. Enligt det spanska skatteavtalet har Sverige i vissa fall avstått beskattningsrätten och enligt den franska skatteavtalet har Sverige rätt att beskatta försäljningen av även utländska aktier dock endast under två 2 efter utflyttningen. Frågan om skatteavtalens inverkan är emellertid för närvarande föremål för Regeringsrättens prövning. Du måste givetvis också ta med i beräkningen hur försäljningen av dessa aktier beskattas enligt spansk resp. franks skatterätt.