En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Dagens Industri rapporterar om att EU-kommissionen  i juni kommer att lägga fram ett förslag för att harmonisera skattebasen för bolagsskatter i EU:s länder.

Kommissionen lade redan fram ett förslag 2011 som körde fast efter motstånd från många EU-länder, men bedömare tror på ökade möjligheter nu. Inställningen har ändrats, över hela världen har folk fått nog av vissa beteenden för att undvika skatt och EU:s finansministrar har gett ett starkt stöd för att bekämpa multinationella företags skatteundandragande.

Initiativet kommer efter flera skandaler där företag lyckats utnyttja länders skattesystem så att de har betalat noll eller mycket låg skatt. Finansminister Magdalena Andersson märker skillnad. Hon jämförde med sin erfarenhet som statssekreterare i Göran Perssons socialdemokratiska regering. Problemet med att vissa företag inte betalar den skatt de ska handlar inte bara om förlorade skattepengar. Konkurrensvillkoren blir också snedvridna för företag som lojalt betalar sin skatt, uppger hon. Uppmärksammade fall som har avslöjats har rört hemliga skattebeslut i Luxemburg (Amazon och Fiat), Irland (Apple), Nederländerna (Starbucks) och Belgien (företags "övervinster").