En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Stamfastigeten köpt 1946 delades till två mindre fastigheter 1990. Den mindre fastigheten fick nytt namn och nytt taxeringsvärde 1992. Fastigheten ärvdes 2011 och såldes direkt till släkting. Inga kvitton eller andra kostnader för till och ombyggnader föreligger. Kan man använda taxeringsvärdet från 1992 som inköpspris och dra detta från försäljningspriset och skatta för återstoden, som då skulle beräknas vara reavinsten?

Tacksam för lite hjälp!

4 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  mar 24, 2011

  Hej JanLid43!

  Du får inte använda taxeringsvärdet från 1992 som inköpspris. Taxeringsvärde som inköpspris får användas endast för fastigheter som förvärvats före 1952.

  Du måste använda arvlåtarens inköpspris. Detta bör kunna fördelas på de två mindre fastigheterna i förhållande till deras taxeringsvärden.

   Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  JanLid43
  mar 24, 2011

  Menar Du att jag måste ta reda på inköpspris från 1946 och använda detta som underlag. Verkar lite snett eftersom båda fastigheterna genomgått stora reparationer och ombyggnader under åren före delningen. Den mindre aktuella fastigheten byggdes om och till, så att boytan dubblerades samt att förråds och garagebyggnad uppfördes.

  Några förtydliganden: det är samma ägare till båda fastigeterna efter delningen. Den mindrer fastigheten användes av ägarern fram till sin död. Medans den större fastigheten avyttrades till en son i mitten på 90-talet.

  Kan man använda taxeringsvärdet från 1952 vid en värdefördelning i förhållande till respektive taxeringsvärde? Kan detta värde indexeras på ngt sätt fram till ett rimligare fiktivt inköpspris?

  Hälsningar Jan-Ivar

 1. anon
  Ove Grip
  mar 25, 2011

  Hej igen JanLid43!

  Jag beklagar att jag i mitt svar förbisåg att arvlåtaren förvärvat fastigheten före 1952. I detta fall ska alltså fastigheten vid beräkning av vinst vid försäljningen anses förvärvad den 1 januari 1952 för en anskaffningsutgift som motsvarar 150 procent av  taxeringsvärdet för 1952. Är det faktiska inköpspriset högre får detta användas. 

  Denna anskaffningsutgift får inte indexeras på något sätt. Den bör kunna fördelas på de två nybildade fastigheterna på det sätt jag föreslagit.

  Endast förbättringsutgifter från 1952 och framåt kan dras av vid vinstberäkningen.

  Hälsningar/Ove

   

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  JanLid43
  mar 25, 2011

  Detta svar blir lättare att leva med skattemässigt. Skall ta reda på alla taxeringsvärden och följa dina råd att beräkna fiktivt inköpspris

  Mycket tack Ove!